2007-06-04

Kungshuset


Jag får en fråga om Kungshuset.

Vid Kungstorgets västra sida, i kvarteret Åberg, ligger idag Kungshuset (bilden). Detta hus byggdes 1962. Att vi har ett hus med det namnet i dagens Uddevalla beror kanske på ett kungabesök sommaren 1814.
Visserligen sitter dagens skylt på fel "Kungshus" men det kanske inte gör så mycket. Egentligen var det i ett hus som låg till vänster om Kungshuset som var huset där kungen bodde. Hur som helst så finns inte det huset kvar idag utan det enda som minner om besöket är alltså dagens Kungshuset.


Kungen i fråga var Karl XIII (1748 - 1818). Han var bror till Gustaf III och kusin med Katarina II av Ryssland. Han var gift med en annan kusin Hedvig Elisabeth Charlotta av Oldenburg. Parets enda barn, Karl Adolf, dog 1798 endast en vecka gammal.

Karl XIII var först hertig av Södermanland och historien spelade honom så i händerna att han vid 60 års ålder blev kung av Sverige. Det barnlösa kungaparet adopterade först Kristian August av Holstein-Sonderburg-Augustenburg för att säkra tronföljden. Kristian August dog emellertid 1810 och i stället adopterade makarna Napoleons fältmarskalk Jean Baptiste Bernadotte.

Kronprinsen Bernadotte började redan 1811 att ta över rodret i svensk politik och det var han som ledde de 50 000 svenska trupper som sommaren 1814 anlände till Uddevalla och dess omgivningar i akt och mening att ta befälet över Norge. Norge hade den 17 maj förklarat sig självständiga efter 450 år under dansk överhöghet. Enligt freden i Kiel skulle Sverige få Norge men det var norrmännen inte intresserade av utan förklarade sig självständiga den 17 mai. Därför måste Bernadotte sätta handling bakom orden och förbereda ett anfall mot Norge. Efter en tids försök att få norrmännen att ge sig och de hela tiden envist vägrade anföll Sverige. Planerna för detta fälttåg drogs upp i det nuvarande Rådhusets västra flygel där Bernadotte bodde hos handelsmannen Lars Wennerberg.

Givetvis måste också den gamle skröplige Karl XIII visa sig aktiv i händelserna och for till Uddevalla. Så här beskriver Ulf G Eriksson och jag händelsen i vår bok Historien om Uddevalla:

"Lördagen den 23 juli anlände den gamle kungen och dagen efter drottningen med sina respektive hov. Att det rörde som om stora följen illustreras av att bara drottningens karavan bestod av sexton heltäckta och lika många halvtäckta vagnar. Till dessa kom vagnarna med bagaget. Kung och drottning inkvarterades i det Åbergska huset som låg på torgets sydvästra hörn. I detta behövde den gamle skröplige kungen inte gå i några trappor. Kungshuset, som i dag ligger på samma plats, har fått sitt namn efter kungabesöket. Kungen följde trots sin skröplighet anfallet mot Norge och under tiden fördrev drottningen tiden med att bada kurbad och idka sällskapsliv på Gustafsberg. Där hade direktionen låtit uppföra ett nytt badhus för varma bad och detta frekventerades flitigt av alla tillresta. I själva verket blev dessa intensiva sommarveckor på Gustafsberg startskottet för Sveriges första badort".

Drottningen blev således en flitig besökare i det nybyggda varmbadhuset på Gustafsberg och i räkenskaperna för det året finns det anteckningar om att "Carl XIII" besökte Gustafsberg minst en gång.

Vi läser vidare ur Historien om Uddevalla: "Fästningen i Fredrikstad föll efter en samlad attack av infanteriet och flottan och svenskarna marscherade vidare mot Kristiania och sedan slaget vid Moss slutat med norsk förlust beslöt prins Kristian, som var dansk, att avstå från Norges tron.

Medan armén angrep Fästningsbyn i Fredrikstad från landsidan attackerades denna från älvsidan av den svenska flottan. Efter fästningens fall tog sig svenskarna norrut mot Oslo och sedan slaget vid Moss slutat med norsk förlust beslöt prins Kristian att avstå från Norges tron.

Den 30 augusti återkom Karl Johan till Uddevalla och redan samma dag hölls tacksägelsegudstjänst i kyrkan med hela kungahuset, regeringen, generalstaben och hovet. På kvällen var staden upplyst till fest och på torget dubbade kungen såväl krigsmän som uddevallabor till riddare. Bland andra dubbades hjältarna från det finska vinterkriget, amiral Puke (slaget vid Viborg) samt general Adlercreutz (slaget vid Lappo) till grevar. Sedan denna dagen har Sverige levt i fred
”.

Karl XIII var också den svenske kung som undertecknade 1809 års regeringsform som stod sig ända till 1974. Den andre undertecknaren till regeringsformen var den i våra trakter kände talmannen i Riksdagens Bondestånd Lars Olsson från Groröd i Herrestad. Det var den 6 juni som regeringsformen undertecknades och det är som alla vet Sveriges nationaldag.

Vid närmare eftertanke kan det ju faktiskt finnas flera acceptabla förklaringar till varför det hus som byggdes 1962 döptes till Kungshuset.
  • Det ligger vid Kungstorget och kan ha fått sitt namn bara av den anledningen.
  • Kung Karl X står staty på torget. Det var han som försvenskade Uddevalla och Bohuslän 1658.
  • Kung Karl XII stod lik och balsamerades i Uddevalla. Huset där den döde kungen placerades var Börje Nilsson Bagges hus ungefär mitt i dagens korsning av Trädgårdsgatan - Kungsgatan, dvs bara några meter från nuvarande Kungshuset.
  • Kung Karl XIII:s besök som jag beskriver ovan.
  • Kung Gustav V invigde kungastatyn 1915. Fram till dess hade torget hetat Gustav Adolfs torg, efter Gustav IV. Så kunde ju inte torget heta sedan Karl X placerades där.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar