2007-06-29

Lillesjöverket växer i höjden


Uddevalla Energi bygger vidare på Lillesjöverket och så här ser det ut i dag.

Planerna på ett nytt värmeverk som ersättning för Hovhultsverket har mynnat ut i anläggning av ett kraftvärmeverk på Lillesjö. Detta är inte bara Uddevalla Energis största byggprojekt hittills, utan även det dyraste, beräknat till 850 miljoner kronor.
Lillesjöanläggningen blir en avfallsförbränningsanläggning med elproduktion. Att producera värme genom avfallsförbränning är en jämförelsevis mycket miljövänlig metod, i och med att avfallet förvandlas till energi och blir en del i kretsloppet istället för att bara försvinna till ett upplag. Förnyelsetanken är tydlig i hela arbetet – tillvaratagandet av material som annars går till spillo. Detta är en viktig del i företagets helhetssyn på sin miljöanpassning.

Lillesjö kommer främst att eldas med allt som man i Uddevalla lägger i den ”röda påsen” vid sopsorteringen. Dessutom skall sopor tas emot från grannkommunerna. Det tillkommer också mycket bränsle från annan avfallshantering.

Den 7 juni 2006 gjorde landshövding Göte Bernhardsson första gjutningen på Lillesjö. Det traditionella första spadtaget fick ersättas av en gjutning, eftersom det var så gott som omöjligt att få ner spaden i marken i den före detta bergtäkten. Nu står landshövdingens insats som ett monument, en skylt vid vad som skall bli infarten till området. Arbetet med uppbyggnaden kommer att pågå under 2007 och 2008, sedan tas verket i drift på prov. 2009 räknar man med att börja leverera värme och el till kunderna. (Texten ur Uddevalla Energis jubileumsbok "Ljus och värme. Uddevalla Energi 150 år".//
Se mer om Lillesjöverket på http://www.lillesjoverket.se/ Där kan du även följa bygget i en webbkamera som uppdateras var 10 minut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar