2007-06-17

"Tre granar, varav en tall"


Den ständigt alerte Jan Aronsson har skickat mig information om vad som skrivits om Uddevallas stadsvapen (senare kommunvapen).

Wilhelm Jacobowsky skriver 1917 om ämnet och kan då konstatera att stadsvapnet genom århundradena sett väldigt olika ut. Det menar jag är lätt förståeligt då man väl inte hade antydan till något som kunde kallas grafisk design? Jacobowsky har gått igenom vad som skrivits om Uddevalla i olika böcker. På sidan 123 i sin bok visar han sex olika utföranden av vapnet efter 1693.
Diskussionen om stadsvapnet rör sig uteslutande om vilka trädslag som är de rätta. I min förra artikel om Uddevallas kommunvapen 2007-06-05 tar jag steget från det första sigillet 1622 och direkt till dagens fastställda vapen från 1942. Däremellan har det således varit en flora av olika utföranden och åsikter om stadsvapnets utseende.
Det framgår inte vem som har skrivit det men någon uttrycker att Uddevallas vapen består av "tre granar, varav en tall".
Hur som helst har jag på olika platser i staden hittat stadsvapnet och nog kan det finnas anledning att undra vad för slags träd det skall vara.
Över Rådhusets entré sitter det ett vapen som är ditsatt 1895. Är det en tall i mitten, eller är det en ek?
På lyktstolpar runt om i staden kunde man förr i tiden hitta stadsvapnet. Jag har själv sett det på Kapelle men när jag nu far förbi så verkar det som att de gamla belysningsstolparna alla är utbytta mot modernare (och tråkigare).


På brunnslock kan man också hitta stadsvapnet. På Skolgatan, mitt för "Polispalatset" finns det ett väldigt fint brunnslock med Uddevallas nu gällande vapen (Se upp för trafiken om du skall titta på det för det ligger mitt i vägbanan!).
Det är faktiskt det enda stället jag har sett detta brunnslock.. Tillverkaren av locket har förstås gjort en gjutform och hoppades väl på att få flera beställningar framöver. Priset kanske då höjdes eftersom företaget var ensamma om gjutformen?
Jag tar tacksamt emot fler tips om platser där det finns stads- eller kommunvapen synliga ute i staden.//

2 kommentarer:

  1. Var ute på en cykeltur igår och tyckte mig se i marken 2 st. brunnslock med de 3 granarna och 1 tall i.
    Detta var precis när man kommer ut från cykelbanan utmed bäveån från hagarnevägen och har Tureborgsbron på vänster sida om sig.

    SvaraRadera
  2. Fin blogg!
    Jag har sett lyktstolpar med stadsvapnet på Södra Hamngatan, de stod där iallafall nyåret 2005/06.

    SvaraRadera