2007-06-05

Biltrafik i stadskärnan?

I Bohusläningen den 5 juni skriver Anders Jansson, Lena Jansson-Fredén och Ann-Charlott Gustafsson att handeln är motorn i stadskärnan.
Jag håller delvis med om den beskrivningen men då det gäller att släppa in ytterligare biltrafik i stadskärnan är jag inte med längre.
En aspekt som aldrig någonsin lyfts fram av företrädare för handeln eller centrumledare etc är att det faktiskt bor människor i stadskärnan. Drygt 2000 personer har sin bostad innanför "tullarna".
Handeln är viktig – ja – men boendemiljön för dessa Uddevallabor är minst lika viktig. Handeln har genom åren sökt samarbete åt olika håll i centrumfrågor men aldrig någonsin med de boende. Vore inte det på tiden?
Jag utgår från att Uddevalla kommun respekterar gränsvärden för koldioxidutsläpp och buller i stadskärnan.//

1 kommentar:

  1. ...att ännu en gång är vi överens. För länge sedan medan jag ännu var betrodd att skriva krönikor i Bohusläningen efterlyste jag samråd med de boende i centrum. Frågan är om det någonsin tagits initiativ från centrumutvecklare och liknande att fråga de boende om deras åsikter.

    Att förstöra torget ytterligare med att tillåta ytterligare biltrafik även på Trädgårdsgatan vore en styggelse. Vårt torg som blivit så mysigt för alla oss människor särskilt sommartid ska naggas i kanten av människor som inte kan gå några steg extra. Man kan fråga sig varför just denna gata ska öppnas för biltrafik, finns det månne något samband med affärerna i Kungshuset.
    För övrigt kör det åtskilliga bilar redan i dag på Trädgårdsgatan utanför Kungshuset.

    SvaraRadera