2007-06-17

Strandpromenaden igenSvenska kyrkan har iordningställt en liten rastplats på bryggan vid vår härliga Strandpromenad.
Bibelcitatet ur Psaltaren är välfunnet.
Och det finns fortfarande några vrår kvar där man kan sätta uppnågon liten bänk om någon skulle känna sig hågad.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar