2007-06-14

Gångbron vid Regementsparken


Göran S frågar:

"Men varför och hur länge kommer gångbron vid regementsparken att vara avstängd? Går man strandpromenaden via denna underbara park, med sina fina bänkar och bord, hamnar man i en återvändsgränd. Tyvärr medför detta att många nu går förbi parken i stället, och då även missar den fina platsen med kvarnstensbordet vid vattenfallet nedströms promenadbron".

Svar: Den här bron är alltså gångbron som ligger i direkt anslutning till dansrotundan i Regementsparken. När jag frågar får jag svaret att bron är avstängd på grund av rasrisk. För en lekman ser den dock väldigt stabil ut.

Den är alltså farlig att beträda och jag har tyvärr inga förhoppningar om att det kommer att tas fram pengar till en ny bro. Jag håller helt med dig om att detta är jättesynd. Det är verkligen en fin del av parken som på det här sättet hamnar i skymundan.Strax intill dansrotundan och trappan ned mot den avstängda gångbron ligger den här minan. Det är ursprungligen en riktig mina men som desarmerades och placerades här strax intill Bäveån i Regementsparken.
När jag ser minan kommer jag att tänka på en söndagsmorgon, troligen på 70-talet, då jag gick dagofficer på regementet. Som dagofficer var man tvungen att bo på regementet från fredag till fredag och var då ansvarig för vakt och beredskap mm.
Hur som helst så blev jag väckt av polisen som ringde och sa att man hade hittat en mina i Bäveån i höjd med Tureborg. Det blev förstås fullt pådrag ända tills jag fick syn på minan. Jo, just det! Det var den här prydnadsminan från Regementsparken som någon hade tippat i vattnet och den flöt ju bra så efterhand hade den letat sig nedströms tills den upptäcktes av en tidig morgonflanör.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar