2007-06-13

Maratondebatt i Kommunfullmäktige

Efter nio timmars debatt fattade Kommunfullmäktige kl 2200 ikväll beslut om "Strategisk plan med flerårsplan 2008-2010, med budget 2008". Det var alltså den årliga s k budgetdebatten.

Votering begärdes och rösterna utföll så här:
  • 31 röster för Kommunstyrelsens (dvs den politiska majoritetens) förslag.
  • 21 röster emot förslaget
  • 6 avstod från att rösta

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Solidariskt Uddevalla reserverade sig mot beslutet.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar