2012-04-14

Elevatorn

Den höga byggnaden på bilden är den mytomspunna elevatorn som användes för att med muddermassor fylla ut de grunda havsvikarna i norra och södra hamnen. Det är tack vare den som vi nu har "fast" mark under fötterna i stora delar av hamnområdena.

Vid muddringsarbeten i hamnkanalen och i Sunningesund drogs mudderpråmarna in till elevatorn och muddermassorna transporterades upp i elevatorn med hjälp av ett transportband. Det syns i vänstra kanten av byggnaden. Väl däruppe spolades muddermassorna ut i svagt lutande rännor som var byggda fram till området som skylle fyllas ut. Rännorna flyttades allt eftersom man hade fyllt ut ett område.
Det här kartan är ett utsnitt av 1855 års karta över hamnområdet. Som synes är det stora vattenområden som elevatorn hade att fylla ut då den inköptes 1894.

24 mars 1894 skriver Bohusläningen att stadsfullmäktige beslutat inköpa ett mudderverk med elevator för sammanlagt 80 000 kr. Mudderverket hade träpontoner och jag antar att det är det som flyter ute i vattnet. Med den placeringen som elevatorns har på den här bilden så är det Skansgrundet i norra hamnen som fyllts ut.

1908 var utfyllnaden av Skansgrundet klart och då nedmonterades elevatorn och flyttades rakt över hamnkanalen till den södra sidan.
På den här bilden ser vi elevatorn då den har byggts upp igen för att användas för att fylla ut det s.k. Anegrundet i södra hamnen.

Elevatorn hade fram till 1922 drivits med en ångmaskin men detta året elektrifierades den. Utfyllnadsarbetena i Anegrundet pågick fram till 1932. Det året kan vi läsa i Bohusläningen att mudderrännan rasade och att en arbetare som befann sig uppe på den föll till marken och skadades.

Året därpå hade elevatorn tjänat ut och beslut togs om att riva den. Sommaren 1934 revs den.

Jag skrev i början att elevatorn var mytomspunnen. Byggnaden utgjorde en lockelse inte minst för ungdomar som lekplats och det berättades bl a spökhistorier om den. Kanske var det därför som författaren Torsten Sandberg förlade ett mord till elevatorns inre i sin deckare Tragedin i dimman?  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar