2012-04-01

Fredrik Höök får Sveriges största nationella fysikpris

Fredrik Höök är född 1966 och uppväxt i Uddevalla
PRESSMEDDELANDE

Fredrik Höök, professor i biologisk fysik vid Chalmers, får årets Göran Gustafssonpris i fysik av Kungliga Vetenskapsakademien. Han tilldelas priset för sin framgångsrika forskning om cellmembranet. Nu får han 4,5 miljoner kronor till nya forskningsprojekt som han väljer helt efter eget huvud.
Fredrik Höök studerar artificiella cellmembran – alltså konstgjorda varianter av det ytterhölje som omger alla celler. Hans forskargrupp arbetar nu med flera lovande projekt: ett fokuserar på hur cellmembran växelverkar med virus som passerar genom membranet, och ett annat på hur membranproteiner kan användas inom läkemedelsdiagnostik.
Motiveringen till priset lyder: ”För en mycket framgångsrik forskning inom området biofysik. Framförallt gäller det utvecklandet av bioanalytiska experimentella metoder. Målet är att öka förståelsen för hur biomolekylära växelverkningar organiserar aktiviteterna i levande celler”.
Fredrik Höök berättar att han ser Göran Gustafssonpriset som en belöning för en kollektiv insats i första hand.
─ Några dagar efter att jag fick reda på att jag skulle få priset åkte jag Vasaloppet för första gången, och jag kom ju inte direkt i mål bland de allra främsta. Men i år, kunde jag då tänka, är jag en av de fem bästa naturvetenskapsmännen! Till dess det slog mig att det är en ovanligt dålig liknelse. Även om det här är ett personligt pris så är naturvetenskaplig forskning i alla avseenden en kollektiv insats.
─ Priset är därför först och främst ett erkännande till tidigare och nuvarande medlemmar i forskargruppen och alla de samarbetspartners vi jobbar med och har jobbat med genom åren. Därför kommer jag att göra vad jag kan för att med de forskningsmedel som kommer stötta de samarbeten vi driver, som inte alltid är så enkla att få finansierade.
Fredrik Hööks forskning om artificiella cellmembran kan få en stor betydelse för framtidens diagnostik och mediciner. Hans vision för forskningen är att tillämpa nanoteknologi-baserad diagnostik och metoder för tester av nya läkemedel.
Det speciella med de forskningsmedel som följer med Göran Gustafssonpriset är att de inte är knutna till en väldigt specifik forskningsplan. Istället ges pristagaren stor frihet att förvalta anslaget efter eget omdöme.
─ Eftersom 4,5 miljoner är mycket pengar följer med det ett otroligt stort ansvar, säger Fredrik Höök. Än så länge har jag bara hunnit bestämma mig för en sak, och det är att jag ska använda dem till de samarbeten som vi på teknisk fysik nu driver tillsammans med biologer och medicinare. Jag hoppas också på att utvidga den teoretiska komponenten i vår forskning, vilket hittills inte har varit vår starkaste sida.
─ Förhoppningen jag har är att vi tillsammans ska kunna identifiera modiga men viktiga projekt av sann gränsöverskridande natur. Allra helst projekt som inte bara vore svåra att genomföra utan att samarbeta, utan omöjliga att ens identifiera utan interdisciplinära diskussioner. I en förlängning hoppas jag att sådana projekt ska kunna stimulera mina yngre medarbetare att våga anta ännu djärvare utmaningar och interdisciplinära samarbeten.

Hela listan över 2012 års pristagare

Läs ett tidigare pressmeddelande om Fredrik Hööks forskning om virus
Fredrik Höök är verksam inom Chalmers styrkeområden Nanovetenskap och nanoteknologi samt Materialvetenskap.

Fakta om priset
Göran Gustafssonprisen är de största nationella prisen för naturvetenskaplig forskning. Göran Gustafssons stiftelse har sedan 1991 delat ut flera priser årligen inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin. I år delade fem pristagare på närmare 24 miljoner kronor i anslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250000 kronor. Prisnomineringarna kommer från landets universitet och högskolor.

Kontakt:
Fredrik Höök, professor vid institutionen för tillämpad fysik, 031-772 61 30, 070-895 12 39, fredrik.hook@chalmers.se

1 kommentar: