2012-04-17

Sjöar på Herrestadsfjället

Det visade sig ju att flera kände igen terrängen direkt. Jag tyckte det var svårt.

Så här kommenterar Lennart Karlsson själv bilden:

"Bilden är tagen på ca 300 m höjd, norrut, över den västligare delen av Herrestadsfjället. I förgrunden är Byrevattnet, ovan det Övra Kåröd och Nedre Trestickeln.
I den "övre" änden av den sjön är utloppet till ån som rinner ned mot Vågsäter och sedan till Viksjön. Och upptill och lite till höger syns Viksjön, med Valbo-Ryrs kyrka ovan sjön.
Jag tog bilden den 10 april år 2009, dvs på Långfredagen, då det var riktigt klart i luften och fint flygväder.

Lennart"  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar