2012-04-07

Nu syresätts Byfjorden igen

Insänt av Peder Grahn:

Tjena Gunnar !
Nu händer det "grejor" m vattenkvalitén i Byfjorden igen !! Klicka på länken här för att läsa om forskningsprojektet:
http://www.marsys.se/lang/se/byfjorden/temperature-salinity-and-oxygen-measurements/
Sedan ett par dagar pågar inflöde av syrerikt vatten med relativt hög salthalt under tröskeldjupet (13-14m)! Detta kommer påverka hela ekosystemet i fjorden positivt. Det skedde ju ett inflöde i dec/jan också vars effekter på vattenkvalitén inte var helt borta/reducerat men "försvagat! genom oxidation av organiskt material.  Nu när detta nya inflöde sker skapar det ännu bättre förutsättningar för marina livet i fjorden återkolonisera tidigare syrefattiga/syrefria nivåer. Detta beror givetvis också på hur stor omfattning/varaktighet det nya inflödet får !  Hoppas det varar ett bra tag ! Ju längre dess
bättre !!
Mvh
Peder G  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar