2012-04-04

Uddevalla småindustrihotell

I dagens Bohusläningen läser vi att Uddevalla kommun funderar på att köpa hela Pininfarinas industriområde för att kunna hyra ut lokaler till flera industrier.

Det är inte första gången en sådan affär görs i så fall. På 1930-talet byggde Uddevalla stad ett småindustrihotell på Packhusgatan. Den första större industrin som flyttade in var SKAPI, Skandinaviska Pipfabriken. Det var fabrikören Max Schwab som flydde från judeutrotningen i Tyskland som startade fabriken. I generationer hade hans familj tillverkat rökpipor i Tyskland så han var väl förtrogen med denna tillvekning.

När han letade efter lämplig lokal tipsade landshövdingen Malte Jacobsson honom om det nya småindustrihotellet i Uddevalla. SKAPI utvecklades snabbt och byggde bara efter några år en egen fabriksbyggnad vid Karl Gustafsgatan.

I småindustrihotellet vid Packhusgatan har flera företag haft sina lokaler och byggnaden inrymmer fortfarande några. //

2 kommentarer:

  1. Glad Påsk Gunnar och övriga bloggläsare!

    SvaraRadera
  2. Då jag växte upp på Packhusgatan 10A (1954-58) kallades huset Magna, ty hela bottenvåningen upptogs av konfektionsindustrin Magna som fö flyttade till ett nybygge bredvid porten till Junohus 1967. På övervåningen fanns bl a Br Weiefors kon fektyrfabrik, kännt för sina "munkar" & dubbelkeks! Glad Påsk Gunnar Och övriga bloggläsare önskar Peter Hagren!

    SvaraRadera