2012-04-26

Svaret på bildgåtan - Norrtullsgatan

Det var mycket riktigt Norrtullsgatan med sin förlängning i förgrunden. Av husen på Staffan Fenanders bild är det bara några kvar idag. Till höger i korsningen Norra Drottninggatan - Norrtullsgatan ligger Yerba Kulturbokhandel, tidigare Olle Ericssons hus. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar