2012-04-12

Arkeologisk undersökning av stenåldersboplats på Bohusgården

Under tre veckor genomför Bohusläns museum en arkeologisk undersökning av en stenåldersboplats strax ovanför Hästepallarna vid Bohusgården. Det är Hotell Bohusgården som fått bygglov för att bygga ut hotellet i riktning mot Byfjorden. Det är också hotellet som bekostar utgrävningen.

Boplatsen är från äldre stenåldern och senaste gången man undersökte en boplats inom Uddevalla stad var 1935. Den boplatsen låg på Stenbacken i östra Uddevalla, strax norr om I 17.

Boplatsen som undersöks kallas för Uddevalla 304. Idag ligger boplatsen lite mer än 40 meter över havet men under stenåldern låg den helt nära stranden. Boplatsen är en av flera på Bohusgården och de flesta har varit kända sedan länge. Under åren 1943-1957 hittade amatörarkeologen Algot Hansson flintor på små avsatser och längs sluttningen ner mot gamla E 6:an.

När det gäller äldre stenålder kan boplatsernas ålder i stora drag bestämmas genom dess höjd över havet. Detta beror på att man i regel bodde helt nära stranden och där de äldsta ligger högst i terrängen. Landhöjningen var dramatisk och man räknar med att landet höjde sig en meter inom en period av bara femton år.

Den boplatsen som nu undersöks är omkring 8000 år gammal och vid den tiden täcktes Uddevalla av en djup havsvik.

Dagens undersökning har föregåtts av en så kallad förundersökning som gjordes redan 2003. Vid det tillfället grävdes ett antal små gropar och därigenom var det möjligt att få en uppfattning om boplatsen storlek, ålder och vetenskapliga värde. Den är också viktig för beräkningen av arbetsinsats som behövs för årets undersökning.

Förundersökningen har presenterats i en rapport (Bohusläns museum Rapport 2004:9) och den kan laddas ner på Internet under adressen: www.vastarvet.se/rapporterbm eller från museets webbsida Utgångspunkten www.utgangspunkten.se .

Grävningen av boplatsen har pågått i drygt två veckor och kommer att avslutas den 20 april, såvida inte något alldeles särskilt fynd hittas som föranleder en utvidgad undersökning.

Till i dag på morgonen hade bl a tre stenyxor (av diabas) och en del flintaverktyg och spån.

På lördag den 14 april kl 14.00 är allmänheten välkommen till en guidad visning av utgrävningen. Den leds av grävledaren arkeologen Robert Hernek. Här nedan följer bilder på en del av fynden, bl a två stenyxor och en betydligt yngre pilspets. Om dessa fynd berättar Robert Hernek på lördag.  //

2 kommentarer:

  1. Hej Gunnar! Hade en arbetskompis som var amatörarkeolog och han fann flera fynd uppe vid Bohusgården som nog troligen finns på Uddevalla museum eftersom han troligen lämnade sina fynd dit! Han hette Algot Hansson och var född på Humlevägen, han fann flera fynd runt Uddevalla!
    Rune Andreasson

    SvaraRadera