2008-12-18

Uddevallas 450-årsjubileum 1948


Insänt av Rey Eriksson:
"Bäste Gunnar !
Idag för sextio år sedan firade Uddevalla 450 år.
Bland de inbjudna gästerna fanns förutom representanterna för Uddevallas vänorter även statsministrarna från Danmark, Norge och Sverige - Hans Hedtoft, Einar Gerhardsen och Tage Erlander.
De tre ministrarna hade jubiléet som täckmantel för att kunna ha överläggningar om en eventuell nordisk försvarspakt. De i informella samtalen hölls på tidingen Kurirens redaktion, där herrarna hade möjlighet att tala ostört.
Det slutliga resultatet kom året därpå då det var mera officiella förhandlingar i Kungälv. Det blev ingen nordisk försvarspakt. Danmark och Norge anslöt sig till NATO medan Sverige fortsatte sin alliansfria politiska linje.

Hälsningar
Rey Eriksson"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar