2008-12-27

Skyddsrummet i Musikberget


Värnpliktige Alfredsson, 9 komp 1966-67 skriver:

"Då jag gjorde lumpen kunde man gå in i ett skyddsrum som var beläget under Musikberget på kaserngården. Men i dag finns inga synliga spår av det. Kan du utreda detta eller minns jag fel?"

Nejdå, du minns alldeles rätt. Jag minns också skyddsrummet och har varit inne i det. Det fanns dels en ingång från kaserngården och även en från Musikbergets östra sida. Jag antar att den var tänkt som en nödutgång.
Däremot vet jag inte när skyddsrummet sprängdes ut, trots att jag har dessa två bilderna inifrån skyddsrummet. Jag antar att den ena föreställer arbetsstyrkan som byggde skyddsrummet.

Om jag får gissa skulle jag tro att det byggdes under kriget. Vi minns ju vad som hände den 14 april 1940 då en luftvärnstropp uppe på Musikberget sköt ned det tyska planet (se tidigare inlägg). Kanske tänkte man då att det behövdes ett skyddsrum av den här typen?
Jag minns också den gången som rustmästare Sergej Simson skulle elda upp hemliga handlingar och gick ner i skyddsrummet och satte igång med det. Då röken vällde ut tillkallades förstås brandkåren och Simson blev ganska snopen över att ha blivit "avslöjad".
Kanske var det den händelsen som gjorde att man beslutade att stänga igen ingångarna? Minns inte om det var på 70- eller 80-talet, men kanske någon av Uddevallabloggens läsare minns? //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar