2008-12-04

Uddevalla Hundramannaförening


Sven Hergens vill veta mer om Uddevalla Hundramannaförening.
Hundramannaföreningarna var föregångare till sjukkassorna eller Försäkringskassan som det heter i dag. Nu för tiden betalar vi Försäkringskassans verksamhet via skattsedeln med i slutet av 1800-talet fick man själv betala medlemsavgiften. Och det var förstås inte alla som hade råd. Benämningen hundramannaförening kom sig av att det fick vara högst 100 medlemmar i föreningen. Därför kunde det bildas flera hundramannaföreningar på en ort.
Uddevalla Hundramannaförenings arkiv och fana finns på Bohusläns Föreningsarkiv http://www.bohusarkiv.se/ .
I inledningen till arkivförteckningen finns följande historik:
"Uddevalla Hundramannaförening bildades den 8 januari 1883.
Det var smeden Dahlman jämte 16 andra intresserade personer som samlades till möte på Lancasterskolan. Denna hundramannaförening blev således den första av tre, som bildades i staden. Smeden Dahlman lär ha varit initiativtagare till samtliga tre.
År 1894 upphävdes medlemsbegränsningen. Bland ledande män i kassan må nämnas textilförman Axel Jonsson, som var kassör från 1885-1930, sistnämnda år avled nämligen Jonsson. Han var således kassör i hela 44 år, liksom fiskhandlare Karl Rasmusson som var ordförande 1895-1939 då kassan överlät verksamheten på Uddevalla Erkända Sjukkassa.
Andra namn att nämna: Handelsarb. Ernst Smedberg, plåtslagarmästare C.J Börjesson, snickare O.R Forsström, plåtsl. mäst. Ernst Svensson och kassör Torsten Johansson. Då kassan år 1939 överlät sin verksamhet på Uddevalla Erkända Sjukkassa och Begravningskassa fanns 142 medlemmar och c:a 10.000 i fonder.
Källa: Historik av Carl Antonsson, samt föreningens protokoll"
I Tidningsarkivet söker jag på hundramannaförening och får följande träfflista:

1882-12-30 Uddevalla hundramannaförening vid sjuk- och olycksfall. Olycka.
1884-09-01 Hundramannaföreningen firade sin ettårsdag. Jubileum.
1885-09-01 Hundramannaföreningen F.M.E. anordnar bal å stora Rådhussalen lördag den 5:e sept. Dans.
1886-01-05 Årsfest med bal arrangeras af Uddevalla Hundramannaförening, å stora Rådhussalen den 9:de januari 1886. Föreningar.
1886-09-07 Sin första årsfest firade i lördags hundramannaföreningen N.N. I stora Rådhussalen. Ordf. konduktören Hedman. Föreningar.
1888-03-31 Uddevalla Hundramannaföreningens medlemmar samlas hos J. P. Svensson för att följa aflidne A. E. Jonson till grafven. Död.
1910-12-21 Hundramannaföreningen FME Uddevalla.
1933-01-07 Hundramannaföreningen 50 årsjubileum. Historia. Sjukvård. Bild. //

1 kommentar:

  1. Tack för intressant info.
    Mina kunskaper i socialhistoria är uppenbart ett svart hål.
    Tänk att social välfärd är så ung.

    SvaraRadera