2008-12-07

Västarvshärvan

Den 26 oktober skrev jag här på Uddevallabloggen att Christina Rogestam hade utsetts till medlare i den alltmer infekterade frågan om Västarvets nya organisation. Jag skrev också att det betyder att införandet av den föreslagna organisationen skjuts på framtiden.

Men så tänkte inte Västarvets ledning utan dess chef meddelade i mitten av november all personal att den nya organisationen skall gälla från årskiftet. Det beslutet strider mot såväl stiftelselagen och det avtal som Västra Götalandsregionen har med stiftelsen Bohusläns museum.

Hans beslut retade förstås gallfeber på de andra stiftarna Uddevalla kommun och Bohusläns Hembygdsförbund. Som en direkt följd beslutade Uddevalla kommun att sänka sitt bidrag till Bohusläns museum med en halv miljon mer än tjänstemannaförslaget på 1,4 milj kr till 1,9 milj kr.

Västarvets presidium blev därför tvingade att ändra på hans beslut. Det blir ingen ny organisation förrän medlaren har avlämnat sin rapport 2009-01-31 och nya förhandlingar därefter genomförts. Det ser således ut att dra ut på tiden rejält.

Vid styrelsemötet för Stiftelsen Bohusläns museum i fredags verifierades presidiets beslut. Dessutom beslutades att inte bevilja den sedan ett år tillbaka tjänstledige museichefen Hans Kindgren fortsatt ledighet. Han återgår alltså som museichef från 2009-01-01.

Uddevallas minskade anslag till Bohusläns museum diskuterades förstås också på sammanträdet och Hans Kindgren presenterade vilka konsekvenser neddragningen kommer att få. Johan Wiktorsson, en av Uddevalla kommuns representanter i styrelsen, påpekade att personalkostnaden blivit lägre på museet eftersom många hade slutat utan att ersättas, och att anslaget numera inte är öronmärkt för museet utan går till Västarvets hela budget.

Sedan Stiftelsen Bohusläns museum bildades för över 30 år sedan har ordförande- och vice ordförandeskapet varit reserverade för landstinget, numera regionen, och Uddevalla kommun. Stiftelsen har dock tre stiftare, men den tredje, hembygdsförbundet, har under alla år fått stå tillbaka. Anmärkningsvärt med tanke på att museisamlingarna och verksamheten inom förbundets föreningar är mycket mer omfattande än museets.

På förslag av Johan Wiktorsson beslutade stiftelsestyrelsen nu med röstsiffrorna 6-3 att utöka presidiet med ytterligare en vice ordförandepost, som skall innehas av hembygdsförbundet. Denna tillföll förbundets ordförande Jan Sjöberg. Därmed är alla tre stiftare representerade i presidiet, och Bohusläns Hembygdsförbund har tillträde till kulturens finrum i Bohuslän.

Att man tvingades att ta till votering för detta beslutet visar dock på de motsättningar som fortfarande finns i museets styrelse. Dess ordförande Perallan Orrbeck (fp), Jörgen Hellman (s) samt Inga Göransson (c) röstade emot förslaget. Alla tre sitter för övrigt även i Västarvets styrelse. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar