2008-12-30

Skyddsrummet i Musikberget, del 2


Kaj Sandberg skriver:

"Hej, apropå skyddsrummet på f.d. I 17
Jag är uppvuxen på regementet och bodde i kasernen mittemot gymnastiksalen. Musikberget var en populär lekplats för oss barn på regementet. Jag minns den stora cementerade nerfarten från kaserngården till skyddsrummet. Efter kriget stod stålportarna oftast olåsta. Ett av våra nöjen var att cykla i halvmörkret genom de två stora skyddsrumshallarna.
Därnere dröp det av vatten och kylan var kuslig. Därinne fanns en mindre,fristående byggnad. Jag tror att det var en radiostation. Från den hördes ett ständigt surrande ljud. I närheten av stationen fanns en extrautgång. Därutanför stod ibland musikkårens volontärer med sina trummor och övade i timmar.
Ovanpå berget fanns en meterhög betongkub med antenner. Min äldre syster har berättat för mig att vår mamma med sina två barn, liksom övriga underofficersfamiljer, rusade till skyddsrummet då sirenerna från kanslihuset tjöt. Det var den 14 april 1940. Strax därefter sköts det tyska planet ned.
Flyglarmet ljöd ytterligare några gånger under dagen. Jag har frågat mig om minnet är korrekt. Fanns skyddsrummet år 1940, eller kanske var familjerna i kasernernas källarutrymmen ? Jag har letat i den tidens regementsorder, men inte funnit en rad som antyder ett skyddsrum i vardande. Förmodligen var detta byggande inte något som man ville berätta om, mitt under brinnande krig, men någonstans ska man väl kunna hitta dokument ?
Kaj Sandberg"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar