2008-12-19

Strandpromenaden öppen 20 december - 6 januari

Uddevallabornas kära Strandpromenad har ju varit stängd eller svårforcerad ett tag nu. Arbetena med överföringsledningen skulle vara färdiga till jul sa man först.

Nu blir det inte så men perioden 20 december - 6 januari kommer den att vara öppen och i dag kunde man se att man har lagt en provisorisk gångbro över arbetsplatsen.

Under den tid det varit avstängt har man arbetat med att förstärka berget. Vi vet ju vid det här laget att det är fullt av sprickor, så innan man kunde sätta igång med att borra så var det en hel del arbete.

Nu är man sedan någon dag i alla fall i gång med själva borrningen. Man borrar alltså ett hål i berget under vägen vid Hästepallarna från parkeringsplatsen. Siktet är inställt mot den plats där man skall förankra överföringsledningen, som kommer in mot berget under vattnet. Det är alltså där vi på övre bilden ser den provisoriska gångbron.

Det är företaget Styrud ( http://www.styrud.se/ ) som jag skrev om då de borrade för vatten- och avloppsledningar under järnvägsövergången vid Skolgatan.
Precisionen är otrolig och det är väl bara att förmoda att man även den här gången kommer ut ur berget exakt på avsedd plats. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar