2007-05-22

Södra Bohusbanan 100 år
I år är det 100 år sedan Bohusbanan mellan Uddevalla och Göteborg (Tingstad) öppnades. Delen Uddevalla - Skee hade öppnats redan 1903 och bilden på Centralstationen är från det året. Byggnadsarbetena är på väg att avslutas.

Mellan Uddevalla och Smedberg, norr om Munkedal, inträffade så många ras under byggnadstiden att tidningarna kallade den blivande järnvägen för "Bohuslänska rasbanan".

Söder om Uddevalla var det andra problem. Man hade ursprungligen tänkt att järnvägen skulle gå från tunneln vid Skeppsviken (Bohusgården) rakt mot den redan befintliga järnvägsstationen vid hamnen. Det visade sig omöjligt då banvallen skulle bli ofantligt hög på Söderängarna. Istället beslutade man att banan skulle hålla höjden och runda staden med alla problem det medförde. Inte mindre än 39 fastigheter måste flyttas eller rivas där järnvägen skulle fram. Tidningarna skvallrar inte om några protester mot detta från fastighetsägarna.

Ett annat problem var bergen järnvägen skulle igenom och Bäveån som skulle passeras. 1904 sprängde man sig igenom Skeppsvikentunneln och i slutet av året började man ta sig igenom Kålgårdsberget. Det skulle kommat att ta två år och kostnaden beräknades till 70 000 kr. I januari 1906 inträffade en mycket svår olycka i Kålgårdsbergstunneln då berget rasade över fem arbetare som höll på att skrota tunneltaket efter en sprängsalva. Tre arbetare dog medan de två andra skadades allvarligt.

I oktober 1906 hade man börjat att bygga järnvägsbron över Bäveån och året därpå var den klar. Under en kort tid dessförinnan kunde man resa mellan Tingstad och Uddevalla Södra som var en hållplats som låg vid Sörkällegatan ungefär där Vadbackenskolan (Thordén Hill) ligger.


I augusti 1907 var det hela klart och det första tåget kunde ge sig iväg.
Skriv in den 19 augusti i almanackan för då blir det ett 100-årsjubileum som heter duga. Då kommer två ånglok från Bergslagernas Järnvägssällskap att dra var sitt veterantåg. Det ena tåget går Uddevalla - Göteborg tur och retur och det andra Göteborg - Uddevalla också tur och retur. Tåget stannar på de ordinarie stationerna längs banan.

Biljettpriset kommer preliminärt att vara 170 kr för vuxen, 85 kr för barn upp till 16 år. Familjebiljett två vuxna + två barn kommer att kosta 260 kr. Biljetterna gäller hela dagen och även på de ordinarie Västtrafiktågen på Bohusbanan. Det finns alltså rikligt med kombinationsmöjligheter om man vill åka mycket tåg under dagen.

Det hela är ett samarrangemang mellan hembygdsföreningarna längs banan, Banverket, Västtrafik och så förstås Bergslagernas Järnvägssällskap. Sällskapet har Sveriges största vagnpark av veterantåg. En toppendag för tågälskare blir det under alla omständigheter.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar