2007-05-26

Järnvägstunneln genom Kålgårdsberget


Jag berättade tidigare om järnvägsarbetena inne i Uddevalla. Förutom tunnlar och bron över Bäveån så fick 39 hus flyttas eller rivas där järnvägen skulle fram.
På bilden ser vi den östra tunnelöppningen i Kålgårdsberget. Det är alltså järnvägsövergången vid Skolgatan vi ser. Huset till vänster kallades Syskrinet därför att en Uddevallakvinna som ghade en syateljé bodde i huset. I dag är det huset rivet och ersatt med ett höghus med adress Skolgatan 5. Och det lustiga är att namnet Syskrinet fick hänga med till det nya huset som byggdes av Uddevallahem 1955. Ja, till och med är detta det enda huset i kvarteret Syskrinet.
Till höger ser vi Skolgatan 7 och det huset kallas för Strykjärnet. Förmodligen lite grand beroende på närheten till Syskrinet men framförallt beroende på dess spetsiga fom mot järnvägskorsningen. Ritningarna till huset var klara då beslutet att dra järnvägen, där den nu går, togs.
Statens Järnvägar exproprierade marken där Bohusbanan skulle gå plus tio meter ut på varje sida. Tio meter från järnvägen skulle innebära att man inkräktade i ett hörn på det redan färdigritade huset. Antingen fick man låta bli att bygga eller så fick ritningarna ändras. Man ritade om huset som skulle haft en rektangulär form sett uppifrån och på det sättet skar man bort ett hörn.
Resultatet blev att huset byggdes med sin strykjärnslika form 1907 och än i dag äger Banverket marken fram till husgaveln på bilden.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar