2007-05-23

Nidingsdåd 2 igen

I dagens Bohusläningen säger Agnetha Johansson att hon inte mött några reaktioner på att oxelhäcken vid Museiparken har tagits bort.

Nej, tacka för det! Så kuppartat som detta har genomförts så har det ju knappast funnits någon möjlighet för folk att reagera. Nu är det för sent men förtroendekapitalet för skötseln av våra parker och grönområden har naggats i kanten.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar