2007-05-23

Järnvägsspår i Uddevalla


Titta på den här bilden. Ser den inte märklig ut? Eller är den spegelvänd? Nej faktiskt inte!

Långt borta i bakgrunden ser man manbyggnaden på landeriet Underås ungefär där Västerskolan ligger idag. Järnvägsspåret i förgrunden går söder om Centralstationen. Bilden är tagen omkring 1905.
Som framgår av den här skissen över järnvägsspåren inne i Uddevalla 1910 ser man en streckad linje som markerar järnvägsspåret på bilden ovan.
Vi får hålla i minnet att det som heter Hamnstation på kartan är Uddevallas första järnvägsstation, dvs Herrljungabanans. Den byggdes 1867 och 1895 blev den även Lelångenbanans station. När så Bohusbanan byggdes stod det klart att den inte kunde korsa Herrljungabanan (UVHJ på skissen). Herrljungabanans sträckning ner mot sin stationen i hamnen måste därför flyttas och dras fram till den nya Centralstationen och vidare runt Skanberget för att ansluta till sin station. Under en kort tid gick det därför ett spår söder om Centralstationen och öster om Skansberget och det är det spåret vi ser på bilden. När alla järnvägsarbetena i Uddevalla blev klara behövdes detta spår inte längre och det revs upp.//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar