2007-05-23

Bohusbanan 1907


Som jag nämnde i en tidigare artikel fanns det under en kort tid en hållplats eller järnvägsstation som hette Uddevalla Södra. På den övre bilden ser vi tåget som just kommit in till stationen. Gatan till höger om stationshuset är Sörkällegatan och berget till höger i bild är Håljuteberget. Tåget kunde som förstås inte vända i Uddevalla varför returresan till Göteborg (Tingstad) innebar att tåget fick backa. Det lär inte ha varit några större problem eftersom det går lika fort att backa ett ånglok som att köra framåt. Jag föreställer mig dock att man fick ha en observatör i "sista" vagnen som kunde ge signal till lokföraren eftersom denne inte själv kunde se framåt i färdriktningen.Den här bilden är tagen i riktning mot Uddevalla. Spåret går in i de korta tunnlarna under Hagarnevägen på Garvaremyren.


Fotograf är Maria Lundbäck förstås.

Tack Jan Aronsson för bilderna!//

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar