2007-05-22

Nidingsdåd 2 fullbordat


I lördags skrev Bohusläningen att häcken i södra kanten av Museiparken skulle tas bort (se tidigare artikel om nidingsdåd 2). Parkarbetarna var verkligen på hugget och det var uppenbart att det hela var väl förberett så att inga av kommunens medborgare skulle hinna protestera. Då jag kom till jobbet vid åttatiden i igår (måndag) morse var redan halva oxelhäcken nedsågad. I dag såg det ut så här.
Jag tycker att det på senare år har begåtts en hel del misstag i stadsplaneringen. Den tidigare nämnda häcken i Margretegärdeparken är ett annat exempel. Och på Västgötavägen 57, där det brann för två år sedan, pågår nu bygget av ett nytt hus där man har beviljat byggandet av en fönsterlös garagelänga framför det nya huset. Det hela är otroligt fult och ser groteskt ut och därför får jag tanken att man borde återinföra det skönhetsråd som avskaffades för en del år sedan.
Nyligen anordnade kommunen två dialogdagar där man efterlyste kommuninvånarnas synpunkter på stadsplaneringen. Det var ett vällovligt arrangemang men var det bara ett spel för galleriet? Borttagandet av oxelhäcken i Museiparken visar att kommunen också har ett annat ansikte. Det som struntar i medborgarna. Hade det inte varit på sin plats att höra efter vad de människor som använder parken tycker? Området är i alla fall en del av Uddevallas finrum!
Jag skickar den här bloggen till arrangören av dialogdagarna, översiktsplaneraren Lynn Joel, och ber om hennes kommentar till ovan nämnda. //

4 kommentarer:

 1. Tack Gunnar för att du har bett mig kommentera ditt blogginslag.

  Mycket riktigt, jag och ca. 25 till deltog från kommunen på 2 dialogdagar på museet i april. Vi pratade med många och tog emot över 150 synpunkter och idéer. De kan man läsa på www.uddevalla.se, under Aktuellt om Uddevallas framtid - Dialogdagar. I takt med att vi hinner med ska vi även skriva där hur synpunkterna och idéerna ska behandlas.

  Dialog med medborgarna är viktig! Det är något som Uddevalla kommun har jobbat med under många år. Det är inget man blir ”färdig” med utan det är ett förhållningssätt som kontinuerligt måste utvecklas.

  Översiktsplanering handlar om hur mark och vatten ska andvändas och i vissa fall bevaras. En översiktsplan talar om var vi ska bygga bostäder, var industri ska ligga, var vi ska ha park mark till exempel. Den talar om vilka områden som inte bör bebyggas utan ska behållas som friluftsområde eller naturområde.

  Den aktuella frågan om buskar vid museiparken är inte en översiktsplanfråga. Där emot tycker jag att du lyfter en mycket viktig aspekt. Hur ska kommunen jobba med dialog i sina verksamheter? Var ska gränsen gå mellan information och möjlighet till påverkan? Var går gränsen mellan att få möjlighet att säga vad man tycker och att påverka beslut? Hur hanterar vi det när det finns intressekonflikter?

  Jag har inte alla svar. Men jag tycker det är viktigt att fortsätta att jobba med delaktighetsformer och vara öppen för båda kritik och nya idéer.

  Med vänliga hälsningar,
  Lynn Joel
  Översiktsplanerare

  SvaraRadera
 2. Hej Lynn och tack för ditt svar!
  Nej jag vet att det inte är en översiktsplanfråga men tyckte ändå att du, som initiativtagare till och genomförare av dialogdagarna, var rätt person att vända sig till i just detta fallet. Givetvis förstår jag att du blev lika överraskad som många andra. Jag delar fullt ut din syn på dialog med medborgarna och tror att du kommer att jobba vidare i den riktningen.
  Jag är nöjd med ditt svar.

  SvaraRadera
 3. Gunnar Klasson

  Hej! Vad gäller borttagandet av aktuell häck har detta inte skett i något slags egenintresse av Uddevalla kommuns Gatu- och parkavdelning. Din uppfattning om att detta är ett nidingsdåd låter jag vara okommenterad men ger här en kort bakgrund i frågan.

  Önskemål om ett borttagande av häcken har diskuterats i omgångar tidigare och väcktes igen under 2005/2006, bl.a. i en gruppering inom ramen för Uddevalla Centrumutveckling, miljögruppen, innefattande centrumutvecklare, näringsidkare och fastighetsägare, arkitekt samt företrädare för kommunen. Grundsyftet är att koppla samman Museiparken med vattnet, en öppen naturlig koppling mellan hav och park som också tydligare lyfter fram parkens existens.

  Gatu- och parkavdelningen fick frågan och såg positivt på resonemanget och vidare ur ett professionellt perspektiv såg vi även fördelar i parkens skötsel och attraktivitet. Det blir en lättare yta att hantera vid större evenemang som t.ex. Fjordfestivalen. Vad som än anses om just detta evenemang är Museiparken även en plats avsedd för evenemang. Häcken får också stora skador vid sådana tillfällen och nu finns även möjligheten att flytta salustånd etc. från den känsliga kastanjeplanteringen vilken vi värderar mycket högt i sammanhanget. Målet är att skapa en attraktiv yta med föremål som går att flytta vid behov.

  Sten-Anders Olsson
  Gatu- och parkchef

  SvaraRadera
 4. Hej Sten-Anders!
  Tack även till dig för att du tar dig tid att svara. Som du säkert förstår skiljer jag på mina egna privata uppfattningar som jag framför här på bloggen och min roll som tjänsteman på Bohusläns museum. Jag kan ändå inte låta bli att undra: Om det nu har varit en längre diskussion med bl a fastighetsägare, varför har då den närmaste fastighetsägaren Bohusläns museum inte fått vara med och tycka?

  SvaraRadera