2007-05-05

Öar och holmar längst inne i ByfjordenJag får en fråga om öar och holmar längst in i Byfjorden. Låt mig först säga att det är inte lätt att förstå vilket som är vilket därför att mycket som nu är fast mark har legat under vatten. Jag lägger in några kartbilder för att försöka förklara det hela.
Den här första skissen är en färglagd kopia av en skiss i Uddevalla stads historia del I av Sten Kristiansson. Kristiansson skriver att det är situationen omkring år 1500 men jag tror att det kan vara lite tidigare.

På bilden ser vi bl a nuvarande Skansberget (Galleberget) och Lövåsberget. Vi ser också det gamla Oddevall, dvs marknadsplatsen som fick stadsprivilegier 1498. Där låg senare Kasenabben och Uddevallavarvet. Rakt västerut (till vänster om) från Skansberget ligger Brattåsholmen. Gården Brattås ser vi högt upp i kartbilden. Rakt österut (till höger om) från Sörvikslandet ligger två holmar. Den övre är Skeppsholmen och den nedre Råskarven. Mellan Skeppsholmen och Lövåsberget ligger Badö eller Sjukstuguholmen som den kallade tidigare.

Rakt söder om (nedanför) Skeppsholmen och Råskarven ligger tre små öar. Det är Svenskholmarna (ibland kallade Svenssonsholmarna). Alla dessa öar ligger nu "på land", dvs det grunda vattnet har fyllts ut. Ingen av öarna är i dag lätta att identifiera i terrängen.På 1855-års karta är namnen utsatta och de är fortfarande öar. Badö heter här Sjukstuguholmen, troligen för att ön fungerade som en slags karantänstation för främmande skepp.

Svenskholmarna kallas på kartan Svekholmen vilket måste vara en felskrivning. Lägg märke till att havet fortfarande 1855 går ända fram till Skansbergets fot. Ytterligare några öar mellan Sjukstugugholmen (Badö) och Skansberget har genom landhöjningen kommit upp till ytan.På den ekonomiska kartan från 1937 ser vi att Badö och Svenskolmarna nu har fått landförbindelse medan övriga öar fortfarande saknar det.Den här kartbilden är från idag. Tyvärr är de suddig men jag skall se om jag kan hitta en som är skarpare. Man kan dock se att nu är alla öarna uppslukade av dels landhöjningen men framförallt utfyllnaden. På f d Brattåsholmen står sedan många år några oljecisterner som jag tror att det fortfarande står Sannes Oljor på.
Skeppholmen och Råskarven har sprängts ned och ingår nu båda i den s k Skeppsholmspiren. På Badö står sedan många år de stora silona. Slutligen så har Svenskholmarna inlemmats i den s k Svenskholmen.

1 kommentar:

  1. Jag är nyfiken repslagarebanan. Placeringen är udda. Finns den avbildad och när försvann den?

    SvaraRadera