2012-11-17

Badortsmusik från Bohuslän anno 1923

En ny CD har kommit ut med badortsmusik från Bohuslän 1923 och det är Svenska Klarinettsextetten som spelar. Bilderna i CD-fodralet är från Gustafsbergsstiftelsens arkiv.

Denna CD vill ge en klingande dokumentation av en mycket ovanlig typ av äldre blåsarensamle: klarinettsextetten. Här presenteras ett litet urval av en intressant repertoar för denna ensamle som instrumenterats av musikfanjunkare Julius Åkerberg vid Bohusläns regementes musikkår.

Leonard Julius Åkerberg (1873-1951) var militärmusiker (trumpetare) vid Göta artilleriregemente 1890-1897 och vid Bohusläns regemente 1898-1926. Han var även mångårig ordförande för Svenska musikerförbundets Uddevallaavdelning och sångledare för Uddevalla manskör.

Den här aktuella repertoaren skall enligt uppgift totalt ha omfattat ett tusental musikstycken. En bevarad katalog upptar 318 nummer, fördelade på 68 marscher, 21 ouvertyrer, 59 fantasieroch potpurier (mest ur operor och operetter), 27 valser, 13 mazurkor och polskor, 29 solostycken för basun, trumpet eller klarinett, 5 nationalsånger och 96 stycken "diverse", som inte passar in i de nämnda kategorierna.
Klarinettsextettens instrument är två B-klarinetter (I-II), B-trumpet (kornett), althorn, tenorbasun (tenorhorn), bastuba och trummor (de senare räknas enligt praxis inte in i de sex stämmorna).

Varför väljer man då en sådan besättning i stället för de vanliga, blåsoktett eller mässingssextett? Man kan säga att man vinner fördelar från bådadera. Med klarinetterna vinner man större tonomfång och en mer varierad klangfärg en med enbart brass och därmed möjligheter till en bredare repertoar, medan sextettens mindre numerär ger praktiska fördelar när det gäller engagemang.
I vilka sammanhang har då den här musiken klingat? Man kan nog utgå från att den framförallt har spelats vid privatengagemang på somrarna och knappast i tjänsten. På somrarna under det tidiga 1900-talet hade de flesta militärmusikkårer långa ledighetsperioder, samtidigt som de sommaröppna "musiketablissemangen" behövde musikunderhållning. Av anteckningar i noterna framgår att musiken har spelats på badorter i Västsverige, till exempel Hjo, Marstrand, Lysekil, Strömstad och Gustafsberg.

Sextettens sju medlemmar var i regel musikunderofficerare vid Bohusläns regemente. En uppsättning från 1923 bestod av Hilmer Holmstrand och sergeant Ture Törner (klarinetter), fanjunkare Åkerberg (kornett), sergeant Oscar Rönnqvist (horn, musikdirektör Rudolf Nyström (tenor), sergeant Henning Wennergren (bas) och regementstrumslagaren, fanjunkare Erik Hellberg (trummor).

Många av numren i repertoaren var långa ock krävande, som stora operaouvertyrer , men det var sådant som efterfrågades av dåtidens publik. För dagens lyssnare skulle dock t ex operaouvertyrer för en så liten sättning knappast bli annat än en kuriositet. I detta urval har man avstått från sådana stora nummer och i stället valt mindre stycken, däribland många som idag är okända men ändå har stora musikaliska kvaliteter.
Inspelningen gjordes den 3-5 februari i Riddarsalen i Par Bricoles stamhus på Urvädersgränd i Stockholm. De medverkande är från vänster: Åke Hedbom (tuba), Leif Fors (B-kornett) Hans Bergman (klarinett), Uddevallasonen Christer Torgé (tenorhorn) Sölve Kingstedt (klarinett), Roland Johansson (slagverk) och Gunnar Wennberg (althorn). De flesta av dem är verksamma i ordens musikaliska avdelning, Den Bacchanaliska Musiken.

Ur repertoaren har valts följande stycken:

1. Kungl. Värmlands regementes marsch - Carl Neuman
2. Norsk dans nr 2 - Edvard Grieg
3. La Bataille de Magenta - E. Marie
4. Prisca - Theo Rupprecht
5. Vågskvalp - Knut Söderström
6. O Marie - Eduardo Di Capua
7. A Flor di Labbra - Marco Sala
8. Gaiety Polka - Harry Hartley
9. Serenad - Luigi Denza
10. Danse Turque - B. Polak Daniels
11. Menuett á la Mozart - Fredrik Kuhlau
12. Damenabend - Phillip Fahrbach d.y.
13. Hop! Galop a la Lombarda - J. Butgman
14. Burlesque - August Söderman
15. Kungl Bohusläns regementes marsch - Carl Franke

I samband med inspelningen av klarinettsextetten beslöt man dessutom att dokumentera musik som skrivits för Par Bricoles bronslur. Det är en välgjord replik som tillverkades någon gång på 1800-talet och som återfanns vid en renovering i Stamhusets källare 1963. Sedan Christer Torgé låtit förse den med nytillverkat munstycke framförde han Torsten Nilssons Musik för Bronslur under en USA-turné 1988 med Storkyrkans kör under Gustaf Sjökvist. Succén var given. Sedan dess har flera tonsättare skrivit musik föt bronslur, där också det högre naturtonsregistret visas upp. Instrumentet är stämt som en alttrombon/basun i D.

Inspelningen som avslutar CD-n gjordes 1998 i Berwaldhallen och omfattar:

16. Musik för bronslur - Torsten Nilsson
17. Lurfanfar - Julius Jacobsen
18. Fanfar för bronslur - Erland von Koch
19. Lurmarsch - Julius Jacobsen
20. Lurlåt - Torsten Sörenson

Jag har lyssnat på skivan flera gånger vid det här laget och njutit av musiken. Ibland låter sextetten (eller septetten?) som en hel musikkår. Framför allt då man lyssnar på de båda marscherna.

Den här skivan kom som på beställning då jag länge letat efter "brunnsmusik" som skall ljuda över Gustafsberg. Självklart skall den höras i badrestaurangen och på Snäckan. Och varför inte från musikpaviljongen vid badrestaurangen.

Skivan kostar 150 kr och kan köpas på Bohusläns museum eller beställas via e-post av kassor@militarmusiksamfundet.com .

Mycket nöje utlovas!!  //

3 kommentarer:

  1. Militärmusiksamfundet tackar för omnämnandet av vår CD. Ordinarie pris är dock 200 kr + porto 15 kr.

    SvaraRadera
  2. Sölve heter Kingstedt och inte Klingstedt ... var snäll och ändra!
    Hälsningar
    AMN

    SvaraRadera