2012-11-24

Fem nya Gustafsbergsstipendiater utsedda

Direktionen för Gustafsbergsstiftelsen har beslutat utse fem nya stipendiater fr o m höstterminen 2012.

De nya stipendiaterna är:
Klara Brattberg, Herrestad, Civilingenjörsprogrammet Chalmers.

Julia Hansen, Bäve, Läkarprogrammet Göteborgs Universitet.

Oliver Willskytt, Backa, Bachelor of Business, Bond University, Australien.

Anders Ohlsson, Högås, Byggnadsteknik med arkitektutformning, Högskolan I Jönköping.

Linda Mattsson, Bro, Fordonsprogrammet, Östrabogymnasiet.
Vid stipendieutdelningsceremonin idag var fyra av stipendiaterna närvarande (ovan). Från vänster Linda Mattsson, Klara Brattberg, Anders Olsson och Julia Hansen.
 
Oliver Willskytt (till vänster) studerar i Australien och kunde av förståeliga skäl inte delta vid ceremonin.
 

Berättigade till medel ur Gustafsbergsstiftelsens fonder är ungdomar under 25 år, födda och uppvuxna i landskapet Bohuslän, som önskar utbilda sig teoretiskt eller praktiskt och visar stor begåvning och fallenhet för visst yrke, men av olika skäl främst ekonomiska har svårt för att genomföra utbildningen. Utbildningen skall företrädesvis vara eftergymnasial.


Gustafsbergsstiftelsen har ständigt en ”portfölj” med 15 stipendiater och delar för närvarande ut 5000 kr/termin upp till 25 års ålder så länge studierna pågår. (10 stipendiater är utsedda sedan tidigare.
De stipendiaterna som utsågs idag har fått ut den första utbetalningen på 5000 kr. Men i Gustafsbergsstiftelsens direktion är vi mycket glada att kunna berätta att från och med 2013 höjer vi stipendesumman med 50 % eller 15 000 kr/stipendiat. För Gustafsbergsstiftelsen innebär det en utgiftsökning från 150 000 kr/år till 225 000 kr/år.
Ungdomarna får stipendet varje år så länge de studerar och inte har fyllt 25 år. Det kan bli ganska mycket pengar till slut.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar