2012-11-04

Karlsson & Anderssons Elektriska affärs historia


Lars Oltegen har skrivit en mycket intressant historik om Karlsson & Anderssons elektriska affär som han nu via Uddevallabloggen delar med sig av till intresserade.

Historiken är för lång för att tillsammans med bilder få plats på bloggen så därför ligger den i mitt webbalbum. Du måste alltså klicka på den bidogare länken för att kunna läsa den.

Men här kommer först en inledning:

"Pionjären - Ur-Göteborgaren - Hagasonen - Henrik Mauritz Korn född 26/8 1884 , kom till Uddevalla med elektriciteten 1915. Han började inom branschen 1901 i Göteborg och var bl a resemontör i fem år för  ASEA och AEG innan han kom till Uddevalla och började jobba hos  Fritiof Lagerkvist. (En av innehavarna till sedermera Hagströms elektriska).

Hans första jobb i Uddevalla var att dra in elektriskt hos skräddare Nilsson på Kampetegen, i hörnet av Lagerbergsgatan och Kämpegatan. Det är många fastigheter han sedan dess lagt in elektriska ledningar i. En period var han även utlånad till elverket, på ingenjör Sintons tid, då man moderniserade gatubelysningen i Uddevalla.

I början på 20-talet var det inte helt lätt inom elektrikeryrket. Sven Olsson berättar, att i den firma han då var anställd, fanns det bara jobb var fjärde vecka, speciellt under de svåra depressionsåren efter första världskriget, då byggverksamheten stod alldeles stilla. De veckor man inte hade jobb inom elbranschen, fick man hugga i med annat för att klara sig.

Våren 1928 jobbar Henrik Korn tillsammans med kollegan Karl J Karlsson på den stora Uddevalla-utställningen och under sommaren slår sig Karl J Karlsson ihop med Karl Andersson, vilken då jobbade hos Mats Engström och den 9 juni 1928 startar dom egen elfirma - Karlsson & Andersson Elektrisk Affär, med följer Korn, som därefter till sin pensionering blir företaget trogen.

På Kungsgatan 28, den 23 Juni 1928, sattes en liten anspråkslös skylt upp, som förkunnade att nu fanns Karlsson & Andersson Elektrisk Affär, startad av de båda elektrikerna Karl J Karlsson och Karl Andersson. Företaget var sannolikt beläget i de lokaler där senare Nan´s Damsalong låg i fastigheten, som inrymde Frideborgs kafé (senare kafé Linnea) och Gustaf Anderssons speceriaffär.  Det blev några prövande år efter starten, men tillsammans med sina anställda, elektrikerna Henrik Korn, Eskil Larsson och Sven Olsson, outtömlig energi och framåtanda lyckades dom tillsammans få firman känd och inarbetad och därmed var grunden lagd för K & A Elektriska.

Henrik Korn berättar: "det var allt jobbigt i början, men tack vare gott kamratskap gick det. Vi var inte så många i början, men vi arbetade och slet och ingen av oss hade en tanke på någon bestämd arbetstid."  Henrik Korn var stolt över sitt yrkeskunnande och över K & A elektriska, vars framgång han varit stor del i. Han blev fortsatt företaget trogen och sonen Åke Korn följde i faderns spår.

Torsdag kväll den första augusti 1929 drabbas den då 25-årige elektrikern Sven Olsson av en olycka, då han höll på att installera elektriskt ljus i ett hus på Smörbräckan. Han hade rest en stege mot ytterväggen, men ställt den för mycket på lut, så att när han kommit ungefär på mitten av stegen, brast denna och han störtade till marken. I fallet bröt han högra benet. Han fördes i tillkallad ambulans till lasarettet för erhållande av vård.

I Bohusläningen den 3 mars 1933 sätter Karlsson & Andersson Elektrisk affär in en annons med bild på en "Nyhet - Telefunken Radio" för såväl växelström som likström och att firman var ensamförsäljare av Telefunken radio. Ensamförsäljning i  hela Bohuslän av Telefunken innehade firman ända fram till Tv-apparaternas intåg...."

Läs den intressanta fortsättningen här https://docs.google.com/open?id=0B6bkf8rYKH2iYmV2d0ZxVUVTeDg 

Där kan du skriva ut den eller kopiera den till din egen dator.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar