2012-11-04

Det är inte bara arkeologer som gör fynd

På söndagspromenaden i dag fick jag syn på den här tingesten, som är drygt två meter lång. Den ligger innanför byggstaketet till äldreboendet i kvarteret Rud och Kagg.

Det är med all säkerhet ännu en bit av Uddevallas första vattenledning från 1852. Delar av denna vattenledning har hittats då och då och jag har sett sådana tidigare. Så här skriver Sten Kristiansson i Uddevalla stads historia om ledningen:

"I stället tog man upp ett förslag att leda Sörkällans vatten närmare staden till en hämtningsbassäng vid Södra Hamngatan. Detta ansågs "vara av särdeles nytta" och godkändes på nyåret 1852. 10 tolfter 10 alnar långt furutimmer inköptes, varpå borrningen utbjöds på entreprenad. I varje stock skulle borras ett rör, 2½ tum i diameter, rätt igenom medelpunkten utan något som helst snedborr. För att kunna få hål rakt igenom en lång stock använde man ett långt borr med ledad spets. Enligt minsta motståndets lag följde denna spets märgen i kärnan, vilket är förklaringen till att man alltid lyckades anbringa hålet i stockens centrum. Stockarna fogades sedan ihop på så sätt att man efter nödig urholkning och tillspetsning sköt en stockända inn i den andra. Skarvarna läckte emellertid alltid något. Rester av denna rörledning hava flera gånger påträffats.

Borrningen skedde i maj månad på särskilt anvisad plats efter en taxa av 5 skill. 4 runnst. per aln."

Träröret på bilderna är ovanligt välbevarat. Det beror förmodligen på blåleran som det måste ha legat i när man grävde för grundläggningen på platsen mittemot Södertullskyrkan.
Jag undrar om "gubbarna" som hittat det vet vad det är? Det används i alla fall som en del i ledningen som pumpar bort vatten från husgrunden.

Passa på att titta på det innan det försvinner. Läs mer i mitt tidigare inlägg om Uddevalla dricksvattenhistoria  http://uddevallare.blogspot.com/2008/10/mer-om-dricksvatten.html#ixzz2BHTXBxCC  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar