2012-11-27

Fartyget Islay Trader gick på grund utanför Uddevalla

Foto Ingemar Pettersson ipnaturfoto.se

Det Barbadosregistrerade lastfartyget Islay Trader gick på måndagskvällen på grund söder om Lilla Hasselön, mellan Orust och Uddevalla. Fartyget hade lossat i Uddevalla och gick endast med ballast mot Szczecin i Polen men kom alltså inte längre än till grundstötningsplatsen.

Så här skriver kustbevakningen på sin hemsida.

"På måndagskvällen gick ett fartyg på grund utanför Uddevalla. Efter inspektion bogseras fartyget till Göteborg. Risken för läckage anses vara obetydlig.
 
Kustbevakningen larmades av JRCC (Sjö- och flygräddningscentralen) som hade direktkontakt med fartyget.
 
Kustbevakningens miljöskyddsfartyg KBV 032 som befann sig i Lysekil fick order att gå till platsen för olyckan. Deras snabbgående däcksbåt KBV 430 gick i förväg för att så snabbt som möjligt komma på plats.
 
Fartyget hade efter att fått problem med styrsystemet kört på grund. En mycket liten mängd olja hade läckt ut från propellerhylsan enligt befälhavaren ombord.
 
När Kustbevakningen kom till platsen kunde man inte se någon olja i vattnet. Fartyget gled av grundet och ankrades upp under natten.
 
Transportstyrelsens sjöfartsinspektör har varit ombord nu på förmiddagen och inspekterat skadorna. Hans bedömning är att fartyget utan risk kan bogseras från platsen. Fartyget kommer att bogseras till Göteborg under dagen".
 
Vid 15-tiden idag hade det bogserade fartyget kommit till i höjd med Dyrön på Tjörn.

Senare ändrades destinationen till Fredrikshavn på Jylland.  Bogserbåten Frigga assisterar fortfarande. Kanske en timme kvar till destinationen?  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar