2012-11-18

Bakläxa för Västra Götalandsregionen - museiorganisation olaglig

Alla minns väl det stora museibråket för några år sedan då Västra Götalandsregionen skapade en natur- och kulturarvsorganisation som fick namnet Västarvet. Den erfarna utredaren Christina Rogestam kallades in och efter att frågan hade stötts och blötts länge fattades till slut ett beslut i oenighet att de båda stiftelserna Bohusläns museum och Västergötlands museum skulle föras in i Västarvet. http://uddevallare.blogspot.se/2008/09/ej-enighet-nr-vstarvets-nya.html

Kritikerna, däribland Bohusläns Hembygdsförbund och Västergötlands Fornminnesförening, menade att det var olagligt av stiftelserna att låta andra sköta museiverksamheten.

På Bohusläns museum lugnade det hela ner sig med tiden men på Västergötlands museum har bråken fortsatt. Det hela kulminerade i fredags då ledamöterna i stiftelsen Västergötlands museums styrelse fick ett brev med föreläggande (med delgivningskvitto) från länsstyrelsen med följande innehåll:

"Länsstyrelsen förelägger var och en av styrelsens ledamöter att följa stiftelseförordnandet genom att bedriva museiverksamheten i stiftelsens egen regi. I den mån stiftelsens styrelse vill ändra så att stiftelsens verksamhet i stället ska bedrivas av regionens kulturförvaltning, Västarvet, är styrelseledamöterna skyldiga att ansöka om permutation hos Kammarkollegiet om ändring av ändamålet."

Tillbaka till ruta 0 således! Det VAR olagligt att lämna över museets verksamhet till Västarvet och nu föreläggs alltså styrelseledamöterna, som har ett personligt ansvar, att återta verksamheten i stiftelsens egen regi eller att begära permutation hos Kammarkollegiet om ändring av ändamålet.

Det vet alla som känner till hur stiftelser fungerar att det är oerhört svårt (och säkert mycket tidsödande) att ändra en ändamålsparagraf.

Som en konsekvens av länsstyrelsens föreläggande i Västergötland torde också styrelseledamöterna (varav jag är en - 2 vice ordförande) i Bohusläns museums styrelse  ha ett sådant föreläggande att vänta med posten.

Skulle detta bli fallet har vi en mycket jobbig tid framför oss. Sedan länge har Västra Götalandsregionens olika system införts på Bohusläns museum och är nu så integrerade att man knappast kan förstå hur allt detta skall kunna backas till tiden före ingåendet i Västarvet.

IT-verksamheten, telefoni, administrativa system är Västra Götalandsregionens. Dessutom är personalen anställd av Västra Götalandsregionen. En del av den administrativa personalen har också tvingats flytta till Västra Götalandsregionens olika kontor, bl a i Vänersborg.  //

2 kommentarer:

  1. Idag 18 november är det inte 1:a arpil men känslan infinner sig ändå och detta är ju på gränsen till Kafka-stämning. Vad storebror VGR hittar på kan tydligen överprövas av lillebror Länstyrelsen. Permutation är väl den enda frågan av dignitet som de har kvar som ett vapen och här gäller det att slåss med de tveeggade stridsspetsar som man har hängande under vapenskölden.
    Utan att var insatt i hur Bohusläns Museeums styrelse känner och tycker om den formella frågan om Västarvet så kan jag bara som enskild besökare och allmänhet tycka till. Älskar Bohusläns museeum och är där så ofta jag kan även om jag bor i kustkommunen Lysekil. Frågan är dock om man märkt någon förbättring/försämring efter övergång till Västarvets organisation! Att personalen har drabbats på olika sätt är jag väl medveten om. Har dock bara noterat en negativ sak som Gunnar nämner i sitt inlägg att telefonväxeln är integrerad med VGR och detta har man ju märkt när man ska försöka få kontakt med Museet. Ringer jag utifrån och ska ha tag på någon kan man råka ut för många dråpliga kopplingar i växeln. Är jag på besök i entréen och vill bli kopplad till personalen på forskningsalen måste jag ringa växeln själv via mobiltelfon för man kan inte koppla internt i huset längre!! Vi lever onekligen i en modern IT-värld med dess absurditeter. Måtte denna historia med återgång till det gamla, inte leda till ännu mer tokigheter som drabbar personalen, allmänheten och Museets framtid!

    SvaraRadera
  2. Men finns det egentligen en återgång? Snarare är det väl något nytt eller annorlunda att vänta om det skruvas upp ett par snäop till. Personal- och adminfrågor borde kunna gå att lösa. De "ideologiska" frågorna t ex om vilka som skall ha rådighet över verksamheten ter väl sig mer olösliga...

    SvaraRadera