2012-11-09

Bäve gamla kyrkogård

Detta är ett utsnitt från stadkartan 1750. Längst upp till höger ser vi föregångaren till Träbron. Mitt i bilden ligger Bäve gamla kyrkogård. På kartan står det: "Gammal kyrkogård till Landsförsamlingen och the fattige uti Staden".

Jörgens gränd har ungefär samma läge som idag och det är alltså i dess förlängning i sydöstlig riktning mot Bäveån som arkeologerna gjort sina gravfynd idag.

Det här området var genom hela medeltiden Bäves enda kyrkogård. Exakt var kyrkan låg vet man inte säkert. Vi vet att biskop Jens (från Oslo) var på visitationsresa 1594 och då skall han ha beslutat att Bäves gamla kyrka som var i dåligt skick skulle överges och Bäveborna skulle få "stolerum" i Uddevalla kyrka på andra sidan Bäveån. Detta var ett föga populärt beslut bland Bäveborna.

Hur somnhelst så revs kyrkan i början av 1600-talet och kyrkans byggstenar skall ha använts till att bygga kajmurar i Bäveån.

Redan mot slutet av 1600-talet togs Bäve gamla kyrkogård i bruk för församlingens fattiga. Det begreppet hängde kvar ända till efter branden 1806.

Den siste som gravsattes på kyrkogården var styrmannen Johan Witzbohl. Han var den ende som omkom i stadsbranden 1806. För övrigt var han även Gustafsbergspojke.  //

1 kommentar:

  1. I kyrkböckerna från tidigt 1700-tal anges Bäveborna ibland vara begravda på gamla kyrkogården och ibland på nya kyrkogården. Hur stämmer det med att det bara var en kyrkogård för Bäveborna?

    SvaraRadera