2012-11-01

Arkeologiska utgrävningar också på land

Till våren påbörjar Uddevalla kommun ett stort arbete med att försköna staden på södra sidan om Träbron. Det är inom det rödstreckade området runt Sankt Mikaelsgatan och Aschebergsplatsen (Sagaplan) som det gäller. Man kommer att ta bort all asfalt och ersätta den med smågatsten och planteringar. Bättre och snyggare belysning kommer också att byggas ut, framförallt på Södergatan. På Jörgens gränd kommer man att förbättra ledningssystemet och givetvis återställa den gamla kullerstensgatan. Arbetet påbörjas till våren.
Sten-Anders Olsson från Tekniska kontoret berättar om det kommande arbetet.

Först måste dock Bohusläns museums arkeologer genomföra förundersökningar för att se om där finns fornlämningar som skulle kunna skadas av arbetena. Dessa förundersökningar kommer att genomföras nästa vecka så då kommer ganska mycket av det inringade området vara avspärrat. Hela centrala Uddevalla är en fast fornlämning och därför måste markägaren, dvs kommunen, bekosta de arkeologiska utgrävningarna. Dessa kommer i huvdsak att ske tillsammans med en erfaren grävmaskinist.
Arkeologen Niklas Ytterberg håller här i ett skaft till en stekpanna som tidigare hittats på Söder i Uddevalla. För två år sedan gjordes en utgrävning inne på gården av huset där Sagabiografen ligger. Läs mer om det här http://uddevallare.blogspot.se/2010/10/spannande-inblick-i-gamla-uddevalla.html
Exempel på fynd från tidigare utgrävningar.
Denna holländska rökpipa har hittats på Söder. Dea var mycket sköra och hade ett väldigt långt skaft. En sådan pipa finns för övrigt i Uddevalla hembygdsförenings ägo. I Uddevalla fanns dessutom tobaksspinneriet på nuvarande Kungsgatan 26. Tobaken odlades runt om i staden och "spanns" på tobaksspinneriet.

Om nu arkeologerna hittar något väldigt intressant vid utgrävningarna kommer Länsstyrelsen att ta ställning till om det måste göras en mer noggrann utgrävning. Uddevallabor som är intresserade av grävningarna får säkerligen chansen att prata med någon av de tre arkeologerna som genomför utgrävningarna nästa vecka. Kanske man också ordnar säärskilda visningar.  //

1 kommentar: