2011-06-07

Landshövding Lars Bäckströms nationaldagstal


"Vänner, vänner vågar jag säga, fast jag inte känner er. Visst jag är född och uppväxt i Uddevalla, men jag känner inte alla som är samlade här idag på Gustafsberg.

Men jag säger vänner, är det bara en artighet? Nej, jag vågar säga vänner, för jag vet att vi är det, fastän många av oss aldrig mötts förr.

De flesta har säkert rötterna rotade i Bohusläns lera och bland kustens hällar. Men några av oss har andra rötter, rötter från främmande platser som Dalarna, Göteborg, Finland, Skåne, Iran, Norge, eller kanske Somalia. Ja, vi kommer från skilda håll.

Men jag vågar säga vänner, för vi har samlats för att vi vill fira vår nationaldag. Varför gör vi det? Ja, det finns beslut från riksdag och historiska fakta som gör att den 6 juni är vår nationaldag.

Men för att få fest och förståelse krävs något mer. Så varför skall vi fira Sverige, för att svenskarna är bäst? För att blott Sverige, svenska krusbär har?

Nej, krusbär är sig nog ganska lika. Och är verkligen folk från Skandinavien bättre än människor från Balkan, norra Afrika, eller Iran? Historiska fakta, böcker som Bibeln och byggnader som Babels torn, pyramiderna och Akropolis talar emot det. Vare sig svenskarna eller skandinaverna var först eller bäst, men våra krusbär är lika bra som deras.

Men det finns också något annat som vi borde lyfta fram med stolthet. Jag tänker på vår frihet, vår demokrati. Vår rätt att välja och att styra oss själva. Tänk på orden ”svenska folkets urgamla rätt att sig själva beskatta”.

Ja i Sverige kuvades aldrig de fria bönderna och byarna. I Sverige valde folket i socknarna sina präster i andra länder bestämde biskopen. Och på land och i städer byggdes tidigt fria folkrörelser, väckelse, arbetarrörelse och fackföreningar, nykterhetsrörelse, idrott och kooperativ.

Och socknarna blev till kommuner. Med en frihet och självstyre som internationellt sett är unikt starkt. Så vår nationaldag är också något av kommunernas nationaldag, Uddevalla dag.

Så skapades en frihet där varje enskild skall göra sitt, men där samhället också stöttar den enskilde. Kanske är det i grunden det samhällskontraktet som vi kan och skall fira den 6 juni. Kanske är det just den modellen som är lite speciellt svensk.

Vänner i det gamla Grekland fans ett ord för de människor som inte deltog i demokratin. De som sa att det var för svårt eller att de inte brydde sig. I det antika Grekland kallades de människorna för ett speciellt ord, ett ord som lever kvar än i dag. Ordet var idioter.

Men vänner i en demokrati skall man utnyttja sin rösträtt. Därför var det lite bekymmersamt att så många valde att avstå i omvalet till landstinget, till regionfullmäktige. För inte skall vi väl få fler av det där som Grekerna kallade för idioter, folk som inte bryr sig.

Vänner vi människor har rätt att lyckas och rätt att misslycka med nästan allt, människovärdet är alltid detsamma. Men det finns några saker, minst två som vi inte får misslyckas med.

Vänner för det första, vi måste nå miljömålen, klara klimatomställningen. För det andra, vi måste klara integrationsmålen, att bygga ett samhälle där ingen stäng ute på grund av etnisk bakgrund.

Vänner miljö- och klimathoten är stora men möjligheterna är större. Och jag vet att Uddevalla är en del av lösningen. Vägen till Uddevalla är rätt.

Uddevalla energi ställer om, sopor blir till värme och el i Lillesjöverket. Uddevalla kommun var en av de första kommunerna i landet med att bli miljöcertifierad. Och kanske kan vi snart se elbilar byggas på Pininfarina och E6 bli elektrifierad, då kan vi tala om en verklig E:6a.

Uddevalla bereder också plats till många av dom som söker asyl i vårt land. Och Uddevalla är samtidigt en av landets ledande kommuner när det gäller satsningar för integration och mångfald.

Allt fler ser att Sverige och Uddevalla är på rätt väg. Det fanns många som sa att det inte skulle gå. Dom där som säger att det aldrig är för sent att ge upp. Att industri och bilar är passé.

Men Uddevalla lyssnade inte på de dystra spådomarna. Ni har varit vana att hantera kriser. Ja vana, för Uddevalla har alltid varit något av krisernas stad, från tändsticksfabrik, till spinneri och textilindustri som försvann. Och sen varvstiden och så lades varvet ner och bockkranen föll.

Och det var inte nog med det listan på förluster kan göras lång, I17, VSS- Scan, ABBA, Nordverk, Högskolan i Trollhättan Uddevalla försvann till Trollhättan och akuten på sjukhuset for till NÄL med många specialiteter, ja så många stora arbetsplatser som försvunnit.

Men Uddevalla är mer än krisernas stad. Uddevalla är än mer comeback kommunen. För lika säkert som Uddevallas stigit upp ur askan efter sina tre bränder, senast 1806, lika säkert har Uddevalla funnit nya vägar. Ja Uddevalla kan med rätta kalla sig ”come back kommunen”.

Nya stadsdelar byggs, Uddevalla växer men nu både som handels och industristad. Torp är ett av landets bästa handelscentra. Strandpromenaden gör att vi än lättare ser den fina fjorden. Centrum håller på att förnyas.

Vänner Sverige som land har alltid varit stort, folktomt och kallt. I många år var Norden också en region i ständiga krig. År 1658 blev Bohuslän och Oddevold eller Uddevalla en del av Sverige. Men krigen fortsatte och fattigdomen fortsatte med krigen.

Men så efter många hundra år av krig och fattigdom valde Sverige en ny väg. . Istället för att söka vinna land och välstånd med svärd, istället för att bygga land bakom fästningar, murar och tullar, valde Sverige fred och öppenheten som väg.

Vi skulle kunna kalla det vägen till Uddevalla och välstånd. Sveriges valde öppenhet, export och import, tillverkning, handel och transport. skottar, norrmän och engelsmän, finnar kom och var välkomna, sen kom både portugiser, italienare och jugoslaver. Varvet och hamnen var exemplet. Det var handel med hela världen. Den gynnade både oss och hela världen.

Idag kan det nog handla om nya länder, Kina, Japan och Indien eller Brasilien. Men iden är densamma, det som gynnar hela världen, det stärker också Sverige, stärker Uddevalla och Bohuslän.

Vänner, sammanhållning och öppenhet har alltid stärkt vårt land, även om vi kanske inte alltid förstått hur mångkulturella och öppna vi varit. Och man förlorar inte sitt eget arv bara för att man lär sig något nytt. Och kom ihåg att både majstång, julgran och lucia faktiskt är ganska sena just lån från andra kulturer.

Så vi skall fira vår nationaldag för att vi är stolta över vår svenska frihets- och solidaritetstradition. Att vara öppen för de som kom nyss, det är att vårda den traditionen. Det är den traditionen och den stoltheten som kan och skall göra vår nationaldag till en folkets fest.

Så vänner, leve vårt land och alla oss som lever här, både den 6 juni och alla andra dagar!" //

1 kommentar:

 1. Jovisst är Uddevalla en stad som klarat sig unik med alla nedläggningar. MEN - samtidigt - hur mkt klarar man och varför är det så extremt korrekt i den reginala huggsexan att Bohuslän och Uddevalla skall utarmas till vilket pris som helst.

  I sjukvården blev priset kaos på NÄL med långa väntetider och läkarflykt.

  Men det är bara köra på. Ingen tid för eftertanke, huggsexan fortsätter ...

  Varför är Bohuslän och Uddevalla den region i VGR som man skall TA RESURSER IFRÅN.... det tror jag Bohuslän har svårt att förstå ... och läser man man insändare från regionpolitiker i Bohuslän verkar de inte förstå detta.

  Kanske var det just därför det inte blev ngt demokratipris i år !

  SvaraRadera