2011-06-05

Hitlerstenen - en märklig affär i krigets skugga


Nazityskland gjorde stora beställningar av svensk granit före och under andra världskrifet. Avsikten var att bygga en ny världshuvudstad, Germania. En hel del levererades men efter 1943 blev det omöjligt p g a krigets utveckling. Men tyskarna ville ändå ha sin sten och leveranserna skulle ske när de hade vunnit kriget. De svenska stenbrotten fortsatte att hugga byggnadssten ända tills krigsslutet. Stenen lagrades längs de svenska kusterna och tyskarna betalade punktligt. Nu gick ju inte kriget som nazityskland hoppades.

Byggnadsstenen blev kvar i Sverige. Vem ägde då denna granit? Vart tog den vägen? Vad kände de röda stenhuggarna då de högg sten åt Hitler? Hur stod det till med den svenska dubbelmoralen hos bl a stenpatronerna? Vilka var de tyskar som beställde stenen?

Filmaren Kjell Andersson visar sin senaste film på Bohusläns museum på tisdag den 7 juni kl 1830 och berättar om arbetet bakom.

Entré 60:-, biljetter i museets reception, tel 0522-65 65 01. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar