2011-02-25

NU-sjukvården samlar forskningsverksamheten till NÄL

PRESSMEDDELANDE från NU-sjukvården.

Torsdagen den 3 mars inviger NU-sjukvårdens FoU-enhet sina nya lokaler i anslutning till biblioteket på NÄL.

I NU-sjukvården bedrivs ett omfattande forskningsarbete inom många discipliner, bland annat kommer tre doktorander att disputera under våren. I de nya lokalerna finns ökade möjligheter att hålla kurser och utöva handledning. Genom att samla FoU-enheten på ett ställe, med en central placering, blir forskningsarbetet mer tillgängligt för medarbetarna. För ett länssjukhus i framkant är det viktigt att ha ett aktivt forskningsarbete. Vården är ett område det forskas flitigt inom. Att hela tiden hålla sig uppdaterad inom sin profession och jobba evidensbaserat handlar i förlängningen om att ge patienten bästa tänkbara vård.

Invigningstalare är biträdande Hälso- och sjukvårdsdirektör, Peter Lönnroth, professor, enheten för långsiktig planering och FoU, Regionkansliet. I samband med invigningen kommer dr Ann Sörbo uppvaktas med anledning av hennes disputation förra året med en avhandling inom området allvarliga hjärnskador och deras efterföljande rehabilitering.

Tid: Torsdagen 3 mars, kl 13.00
Plats: FoU-enhetens lokaler intill biblioteket NÄL //

5 kommentarer:

 1. Detta är ännu en av de dolda agendor NU vården. Det började med nedläggning av Fyrbodalinstititet. FoU hör till planerad vård - varför skall det ligga ett sjukhus med akut vård. Avslöjande och ännu ett exempel på huggsexan om vården i vgr där politiker i Bohuslän är tysta marjonetter. Och snart är det val !

  SvaraRadera
 2. Jag tror inte folk förstår innebörden i detta. Det är som när man flyttade förlossningen till NÄL - det är samma symbolhandling.

  Denna flytt har varit planerar sedan man stängde Fyrbodalinstitutet, flyttade Högskolan och samtidigt drog in alla medel till institutet. Det har dock varit känsligt att flytta. Det är inte mycket forskning i NU-sjukvården, men ändå ser VGRs ledning det viktigt att profilera sitt NÄL.

  Men nu kör man ty det är kris. S i Älvsborg kanske inte sitter kvar vid makten efter valet 15/5. Det är konstigt att VGRs ledning ser NU sjukvården som 2 sjukhus när det passar - sedan bara NÄL när det passar.

  Allt detta bestämdes på några Rotarymöten i Trollhättan - men där var ej Bohusbänken med. Men de är så naiva och kanske rädda att de ej vågar stå upp för sina invånare. förra ledningen satt t.ex med i ledningen för högskolan...

  Uddevalla ser man inte. Nu väntar man bara på den sista pusselbiten att släcka Udeevallas identitet som eget sjukhus - det är att flytta tryckkammaren. Byggandet är förberedd. Att den sedan används nästan uteslutande till planerad vård - ja det tar man bort lika mycket som att Forskning tillhör planerad verksamhet - inte akut. Sist kommer man ta Ortopeden, men det är då inte lika viktigt symboliskt.

  Och Elwing (C.), Jonäng (C.) och Engdahl (S) låter sig styras som de gjort de sista åren - snällt av S i Älvsborg likt marionetter. Elwing har varit med i spelet sedan han flyttade Högskolan och tillät att man drog in medlen till Fyrbodalinstitutet (Då satt för övrigt ledningen med i Högskolan väst styrelsen och de vill ha forskningspengar - men de gick ju till Uddevalla).

  Att US måste bli ett eget sjukhus är klart, men vad är kvar då S i Älvsborg tagit alla viktiga delar under Vård2010? Nåväl - av det som är kvar måste man dock ge invånarna patentsöker vård och då krävs en egen ledning. På sikt måste dock Bohuslän få ett privat sjukhus då S i Älvsborg kommer suga ut den sista identiteten ur sjukhuset med god hjälp av C och regional Fp - som man gjort de senaste åren.

  Men hela NU sjukvården och alla dolda agendor är för invånarna i Bohuslän ett skräckvälde värdigt Afrika - men Älvsborg och landskapet Västergötland är att gratulera. Ni har politiker som sett till att alla akutsjukhus ligger när er, era föräldrar och era barn. Man har t.o.m bygg ett nytt sjukhus i Angered. Bohuslän har inget (Kungälv räknas in i Göteborg norra). Lilla det har fyra akutsjukhus inom den gyllene timmen - Norra Bohuslän har noll och nu funderar Spjuth (Ordf NU-styrelsen från Lilla Edet) på att flytta ambulanser till Lilla Edet - från Bohuslän !

  Heja Västergötland och Västra Götalandsregionen !

  SvaraRadera
 3. invånare i Uddevalla2011-02-26 17:02

  Ja, vad finns för Uddevalla Sjukhus i NU sjukvården?

  Att vara slasktratt för alla udda saker som inte får plats på NÄL och som Elwing, Jonäng, Ängdahl - men också Fp och Sture S (M) köper.

  Varför är alla så fega att stå upp för vården i Bohuslän?

  Och stadens största arbetsgivare.

  VARFÖR DENNA FEGHET?

  VARFÖR?

  SvaraRadera
 4. Gör man överenskommelser som man inte förstår, eller förstår man inte vad överenskommelserna gör med Bohuslän???

  SvaraRadera
 5. Ganska fantastiskt eftersom FoU inom Nu drivs på ortopeden, cancer och rehab.

  Dvs spec som ligger på Uddevalla Sjukhus. Visst "det är bara två mil mellan", men det är ju bara två mil från NÄL också.

  SvaraRadera