2011-02-15

NU-sjukvården och 14:e platsen

NU-sjukvården har i en nationell undersökning rankats på 14:e plats bland landets sjukhus. Det är naturligtvis glädjande men också förvånande. Man kan därför undra hur det står till på övriga sjukhus.

Men om man läser rapporten ser man att man utnyttjat så kallade öppna jämförelser och rapportering av väntetider. Dessutom lyfter man fram ortopedkliniken och kvinnokliniken – två stora klinker som stod utanför projektet Vård 2010 som skapat kaoset i NU-sjukvården.

Är då Öppna jämförelser ett bra instrument att använda? I förra jämförelsen 2009 kritiserades systemet därför att det inte hade rätt fokus och var missvisande och vilseledande.

http://www.dagensmedicin.se/asikter/debatt/2009/12/02/hur-kan-de-har-stollighete/index.xml

Den andra faktorn, väntetider, är knappast något man kan använda för att utvärdera vården kvalité. Har du korta väntetider för förkylningar kan du ha dålig vård av svårt skadade trafikoffer. Det är dock ganska självklart att trafikoffer skall prioriteras högst – inte tvärtom. Men tittar du på väntetiden för förkylningar har du en bra vård för många – men inte för de som är riktigt sjuka.

Det är just för detta ”kö-kortningsmiljarden” kritiserats för – man får fokus på medicinskt lågprioriterad vård. Ett sorts valfläsk för starka väljargrupper – inte för sjuka patienter.

http://www.sjukhuslakaren.se/2010/12/27/”vi-har-inte-rad-att-fokusera-pa-medicinskt-lagprioriterad-vard/

Det har också under året rapporterats hur sjukhus gömmer köer genom att räkna om väntetiden. Även NU-sjukvården har använt sig av denna kreativa bokföring.

Det mest intressanta i rapporten och som NU-sjukvården aldrig lyfter fram är att NU-sjukvården har placeringen trots en dålig ledning som skapat organisatoriskt kaos.

http://ttela.se/start/regionalanyheter/1.1116255-nu-varden-hogt-rankad

Så – det är nog som det oftast är i dessa sammanhang… Det är verkligheten som gäller oavsett politiska pamfletter och utredningar som baseras på tveksamma data. Verkligheten i NU-sjukvården är kaos, väntetider och dålig arbetsmiljö.

Det är farligt att ledningen inte vågar se detta utan istället lyfter fram tveksamma utredningar och försöker ge sken av att NU-sjukvården mår bra och inte har några problem. Var finns exempelvis en bra genomlysning av den extremt dåliga arbetsmiljöenkät som gjordes 2010?

Ju förr ledningen tar tag i problemen och inte sopar dem under mattan a la Sten Axelsson och Peter Spjuth – desto fortare kan man få förtroende hos allmänhet, patienter och personal. Att redovisa bara vissa fakta är inte bra för en offentligt finansierad och styrd verksamhet. Det gör bara ”livsfarliga ledningar”. //

2 kommentarer:

 1. Jo, man hade ju hoppats att den nya ledningen skulle vara mer ärlig över den svåra situation vi har på sjukhusen. Men att förneka att att vård2010 skapat ett organisatoriskt kaos pga bristande ledning bådar inte gått (så står det i TTELA artikeln att utredarna sagt),

  Det ger åter igen bilden av en ledning som saknar verklighetsförankring.

  Och är det någt NU sjukvården behöver är det en ledning med verklighetsförankring. Falska presskonferenser, offentliga utskällningar av kritiker, pressmeddelanden som inte säger sanningen, hot om offentlig avrättning av kritiker, avvikelserapportering som inte fungerar etc etc etc

  Det borde tillhöra ett svart kapitel i NU sjukvårdens histroria - ett kapitel skrivet av Slaktarn från Skaraborg.... men hans ande verkar leva kvar.

  Det bådar inte gott för framtiden. Vam skall de ta in i nästa sväng - nuvarande chefen i Västernorrland verkar ju passa ledningen i NU-sjukvården.

  SvaraRadera
 2. Gunnar, personalen bryr sig ej längre. Man går till jobbet - man gör sina saker -man går hem.

  Det finns ingen glädje - det finns ingen finess - det finns ingen "finger-spitz-gefühl".... dvs vi gör en dålig vård , men om du mäter den med administrativa parametrar är den bra. Men i verkligheten är den skit. Jag har aldrig upplevt en så dålig akut som NÄL.

  Vi har en "död" vård men en sjukvård som lever upp till krav som valfläskande politiker tycker är bra för sina väljargrupper.

  Det vore kul om några andra politiker tyckte till - HS kan ju inte bli den man måste rösta på för han tyckt till - det är ju som att rösta på nörden som får bära klasslistan - och han fattar inte varför han blev vald !!!

  SvaraRadera