2011-01-11

Lars Helldin blir tf chef för NU-sjukvården

Lars Helldin, områdeschef för Vuxenpsyk, föreslås bli tf direktör för NU-sjukvården. Lars Helldin är psykiater och vid dagens MBL-förhandlingar fick de fackliga organisationerna information om förändringen. Regiondirektören Johan Assarsson fattar det slutliga beslutet inom kort.

Lars Helldin är 55 år och bor nära NÄL i Trollhättan. //

5 kommentarer:

 1. Fan va du är snabb !!!!

  Du ligger långt före andra media !

  SvaraRadera
 2. Hej

  Det kan verkligen behövas en hjärnskrynklare efter Axelsson - kanske t.o.m före och då för HELA VGR !!!

  Det är uppenbart att detta varit klart sedan länge. Axelsson var fel person från början och blev ohållbar efter valet. S tappade extremt mkt i Bohuslän (varför man då tillsätter en V i NU styrelsen). Detta är taktik - jag förstår inte att dels Spjut accepterar det och att inte detta är mer belyst.

  Inget kan bli sämre i NU-vården i S+Fp+C+V styret. Därför får V ta smällen (för mig gärna). Blir det lite bättre byter man till S, men blir det bara lite bättre får Spjut sitta kvar nästan till valet. Sedan tar S sats i nästa val och beskriver HUR FANTASTISKT det blivit..... Visserligen från en LÅG nivå och lite bättre - inte från en hög nivå (som innan Vård2010) till det bättre.

  Sådan är politikens banor - när man fått ett bra system skall det brytas sönder för att de nya makthavarna skall "visa" att de gjort ngt.

  Men de har ej räknat in INTERNET som bevarar för alla och en var.

  Internet är offentlighetsprincipens bästa verktyg och den är inskriven i Sveriges grundlag (enda land med unionslandet Norge). Förr eller senare kommer verkligheten ikapp alla JA-sägare

  Sämre utan Axelsson kan det ej bli - så det blir bara bättre - men graden avgör när S tar över NU styrelsen.

  Fattar ex en Bengt Ekelund (M) det? eller skall han gå med i Vänsterpartiet nu för att skydda sin rygg ?

  SvaraRadera
 3. Uddevalla sjukhus är fantastiskt

  Detta är Karin Engdahls beskrivinig på NÄL akuten från förra året. Jag (ej GC) lägger ut det som en dokumentation på regional dumhet, okunskap om statistik och ovetenskap om hur man räknar dödlighet, lidande och vård.

  Hennes tal om sin far som sprutade asbest på varvet var rörande - men hon inser inte själv att hon via regionen sprutar dålig arbetsmiljö hos sina medmänniskor och därmed en för tidig död hos sina vänner och medmänniskor.

  Det berör henne inte alls. En märklig dialektik som bara Stalin, Lenin och Marx kan få ihop.


  Blindheten för sina egna tillkortakommanden är stor. Vård2010 är ännu ett exempel på detta.

  ==== Utdrag från KE blogg
  Korrekta uppgifter kring dödsfall på NÄL
  10 mars 2009 22:27

  Eftersom det varit en del frågor och påståenden kring dösfall på NÄL lägger jag ut nedanstående pressmeddelande på min hemsida:  Pressmeddelande
  Korrekta uppgifter kring dödsfall på NÄL
  Kontaktperson: Ulf Almqvist, chefläkare, tfn 070509
  12 59

  Dödsfallen på NÄLs akutmottagning har inte ökat sedan förändringen av
  akutmottagningarna. De fyra personer som påståtts ha hittats döda på
  akuten utan att personalen närvarat vid dödsfallen finns inte.
  De i genomsnitt tio minuter längre ledtiderna för ambulansen innebär inte
  heller högre patientrisker.
  NUsjukvården
  vill med bestämdhet dementera uppgifter i massmedia senaste
  veckan kring ökning av antalet dödsfall. Statistiken visar att antalet avlidna i
  ambulansen och på de två akutmottagningarna har minskat under perioden 17
  november 2008 till 28 februari 2009 jämfört med motsvarande period föregående
  år. Av de fem som avlidit inne på akutmottagningen sedan 17 november förra
  året har fyra gjort det under behandling och den femte efter omvårdnad och en
  misslyckad hjärtoch
  lungräddning.
  De s k ledtiderna för ambulansen – tiden från larm till avlämning på akuten, NÄL,
  har, för Bohusläns del, i genomsnitt ökat med tio minuter. Eftersom
  omvårdnadsnivån i ambulansen hela tiden utvecklas är dessa tio minuter av
  mindre betydelse för patientens fortsatta vård.
  De dokument som två anställda inom NUsjukvården
  lämnat in till Socialstyrelsen
  som del av en anmälan är delvis ofullständiga och, som hävdats av NUsjukvården,
  arbetshandlingar som inte kan användas för långtgående slutsatser.
  Till dessa finns åtgärdsplaner och uppföljningar som inte redovisas i
  sammanhanget.
  De förändringar som vi nu genomför inom NUsjukvården
  är nödvändiga för
  utveckling och kompetensförsörjning såväl som för ekonomisk fortlevnad.
  Riskanalyser är ett arbetsinstrument i patientsäkerhetsarbetet. Korrekta
  dokument och rätt lästa, tillsammans med beslut och åtgärdsplaner, visar de på
  ett arbete för att säkerställa god vård för medborgarna, nu och i framtiden.
  Karin Engdahl

  Valkrets:
  Uddevalla, Bohuslän
  Mobil: 0709-10 29 07

  Visa mina kontaktuppgifter
  Följer du den lokala politiken där du bor?

  Ja 52%
  Nej 25%
  Vet Ej 23%  Visa tidigare ställda frågor
  Sök på webbsidan

  =======

  Angående dödlighet och lex maria i denna fråga kommer säkert UB återkomma . Då har Karing E skäl att besvara detta och den arbetsmiljöenkät som hon via sitt S-region mandat pressat fram.

  SvaraRadera
 4. Denna läkare är sveriges motsvarighet till Dr Joseph Mengele. Han över diagnoisterar eller sätter fel diagnos. Med andra ord han är mycket inkompetent och till och med hämndlysten. Han använder hot eller tvingar patienter till behandling. Oavsett om det gynnar patienten eller inte. Han är väldig diktatorisk med sina patienter och lyssnar aldrig på deras sypunkter. Med andra ord han ser patienter som om de vore mindrevärdiga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man känner sig manipulerade av denna läkare. Vid första kontakt väldig trevlig Men började ställa konstiga frågor i form av förhör exempelvis ville veta om man var homosexuell eller inte. I bland blev han irriterad om man inte svarade som han ville. Man fick aldrig information om sin diagnos och behandling det var bara att göra som han sa enligt honom man fick inte ifråga sätta då blev han arg. Han var väldig diktatorisk och det började känna som en makt kamp med honom. Jag skulle få psykolog kontakt som var beviljat av Jöran Björling men han satt stop för detta. Till slut har jag fått diagnosen Aspergers från en annan läkare. Hade Lars Helldin varit mer kompetent kanse han skulle sätta rätt diagnos.

   Radera