2011-01-07

"Silkesstrumpor och sjukförsäkring" - Bohusläningen 1905


Anna-Lena har skickat detta tidsdokument i form av en tidningssida som är uppklistrad på en gammal timmervägg. Artikeln är troligen från Bohusläningen 1905. Tidningen skriver också om det rysk-japanska kriget det året. Den bifogade artikeln lyder:

Silkesstrumpor och sjukförsäkring

De Schweiziska försäkringsbolagen har höjt sina sjukförsäkringspremier för kvinnor. Anledningen härtill är, uppges det av en försäkringstidning, att de kommit på det klara med att silkesstrumpor, korta kjolar och urringade klädningar kan göra det täcka könet synnerligen mottagligt för sjukdomar.

På svenskt försäkringshåll förklarar man att kvinnorna både i fråga om sjuk- och olycksfallsförsäkring måste anses vara risker, som äro åtminstone 50 procent större än de manliga. En komité är f.n. sysselsatt med utredning huruvida ej premiesatserna för kvinnornas sjuk- och olycksfallsförsäkring böra ökas. Man förmodar att beslutet kommer att gå ut på att kvinnorna skola betala cirka 50 procent högre än männen med försäkringar av dylikt slag. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar