2011-01-03

Det hände för 100 år sedan

I det utmärkta Tidningsarkivet kan man snabbt få reda på vad tidningarna skrev om förr i tiden. Här har jag gjort en sökning på 1911 och får nedanstående träfflista. Det var en i många stycken spännande tid. Uddevalla hade vunnit kampen om placeringen av Bohusläns regemente, Bohusbanan hade byggts, de första bilarna hade synts i staden, vägen förbi Hästepallarna var ny. Runt hörnet lurpassade första världskriget, men det var man fortfarande lyckligt omedveten om.

1911-01-02 Nyårshälsningar från uddevallabor.
1911-01-02 Ny biograf i Uddevalla.
1911-01-02 Bernhad Beskow, konstetsare, död i Göteborg.
1911-01-02 Skonertskeppet Anna Otilla sjönk. Olycka.
1911-01-02 Uddevallas utveckling under 160 år, statistik.
1911-01-02 Vin-och ölrättigheter i Uddevalla. Alkohol.
1911-01-02 Två skärgårdsbor döda i drunkningsolycka.
1911-01-04 Sanatoriet på Svenshögen. En historik.
1911-01-04 """Bohuslän i gamla tider"", hungerår för fiskare."
1911-01-04 Arbetarflicka åkte till Sydamerika och blev rik.
1911-01-04 Bröllop, Alfr. Johansson- och Hanna Karlsson, i Nordby, Fjällbacka. Familjenytt.
1911-01-04 Jordmånsförhållanden kring Uddevalla.
1911-01-04 70 år fyller Charles Gustaf Barclay.
1911-01-04 S. C. Andersson- och A. Bengtzon. Fastighetsaffär.
1911-01-04 Fiske, fångster- och statistik.
1911-01-04 Hundskatt i Uddevalla.
1911-01-04 Statistik om Uddevalla.
1911-01-04 Rapport om besökar antalet på Uddevalla varmbadhus.
1911-01-04 Nytt från olika orter.
1911-01-04 Lokala uppgifter om födda- och döda i bla. Forshälla och Resteröd. Befolkningsstatistik.
1911-01-04 Kutter strandade på Klövskär, tre döda.
1911-01-04 August Hilmer Olsson, död.
1911-01-07 Vår första kvinnliga stadsfullmäktigeledamot Fröken Maria Jacobsson, folkskollärare.
1911-01-09 Uddevalla stadsfullmäktige, de valda till befattningarna.
1911-01-09 Karl Jehander, byggde järnvägar, död.
1911-01-09 Överläkare på Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1911-01-09 Lars Magnusson, Skredsvik, död.
1911-01-09 Augusta Wassenius, Uddevalla, död.
1911-01-09 Butiksstölder i Uddevalla, några dömda. Polis.
1911-01-09 Debatt i Uddevalla stadsfullmäktige.
1911-01-09 Egendomsaffär, J. Andersson och A. T. Zettergren.
1911-01-09 Hans Eriksson och maka, döda.
1911-01-09 Insamling av tall- och grankottar.
1911-01-09 J. A. Andersson, Kapelle, dömd för fylleri och misshandel.
1911-01-09 Lysning, Karl Södergren (Uddevalla) och Ingrid Johnsson. Familjenytt.
1911-01-09 J. E. Janssons begravning. Död.
1911-01-09 Uddevalla läsestuga, besökar antal mm.
1911-01-09 Majorskurs i juni, deltagarna.
1911-01-09 Ny telefonstation i Söderbygden.
1911-01-09 Rapport från Uddevalla stadsfullmäktiges sammanträde.
1911-01-09 Rapport från Västra Sveriges blåbandsförbunds årskonferens.
1911-01-09 58 år fyller Rektor G. L. Hörberg.
1911-01-09 Sillarbeterskor sökes. Annons.
1911-01-09 Statistik över sjukdomar (epidemiska) i Bohuslän.
1911-01-10 Karl Jansson, Hambursund, begick självmord.
1911-01-10 Frih. Raab flyr till Schweiz.
1911-01-10 70 år fyller And. Petterson (född på Tjörn).
1911-01-10 Nils Kruses begravning. Död.
1911-01-10 Uddevalla arbetarekommun valde styrelse.
1911-01-10 Sill, namnhistorik.
1911-01-11 Jordmånsförhållanden norr om Uddevalla.
1911-01-11 Nytt från olika orter.
1911-01-11 Fr. Larssons son skadad i kälkbacken. Olycka.
1911-01-11 Carl Jehanders livshistoria. Bild.
1911-01-11 Folkmängdsuppgifter, statistik för 1910, ort för ort. Befolkningsstatistik.
1911-01-11 Konsert anordnad av ungdomsförening. Annons.
1911-01-11 Inkommande fartyg mm till Uddevalla hamn.
1911-01-11 Gertrud Zachau, kvinnliga rösträttskongressen.
1911-01-11 Lowa Twedberg, begravning i Göteborg.
1911-01-11 Förlovade, Otto Eriksson- och Carolina Larsson. Familjenytt.
1911-01-11 Utvandringen genom Bohuslän, statistik.
1911-01-11 Uddevalla folkskolestyrelse, besluten mm.
1911-01-11 Skogsodling. Annons.
1911-01-11 Sillfiske, statistik.
1911-01-11 Kvinnlig arbetskraft, staten. Yrke.
1911-01-12 Kronofogden och vice häradshövdingen Nils Kruse död. 59 år.
1911-01-12 Axel Wallström, död. Han var född 1832.
1911-01-13 Nytt från olika orter.
1911-01-13 Stora biografen i Frideborg. Annons.
1911-01-13 Nils Kruse, kronofogde död. Livshistoria. Bild.
1911-01-13 Karin Olausdotter, 100 år, död genom olycka.
1911-01-13 Kampen mot emigrationen.
1911-01-13 75 år fyller Johan N. Sanne. Livshistoria.
1911-01-13 Inkommande fartyg mm i Uddevalla hamn.
1911-01-13 Häst skenade på Norra Långgatan, Uddevalla.
1911-01-13 Folkmängdsuppgifter, statistik, ort för ort.
1911-01-13 Bostadsförhållandena för fiskarfamiljerna.
1911-01-13 Bernad Beskow. Livshistoria.
1911-01-13 A V Uhrberg, Uddevallla, fyller 83 år.
1911-01-13 Teater. Annons.
1911-01-16 Ernst Cramer (från Uddevalla), död i Chicago.
1911-01-16 Uppfinning av uddevallabo.
1911-01-16 Svenska arbetare i Amerika, rapport från föredrag.
1911-01-16 Rapport från Uddevalla varmbadhus.
1911-01-16 J. N. Sanne. Jubileium. Bild.
1911-01-16 Fisksjukdomar, fakta.
1911-01-16 Bohuslänska Curlingklubben. Förening.
1911-01-16 Folkmängdsuppgifter, statistik över 1910, Malmön
1911-01-18 Skeppsgossar rymde från Marstrand,en av dem bördig från Uddevalla.
1911-01-18 Bohusläns jordbruk, statistik.
1911-01-18 Riksdagen,statisik mm.
1911-01-18 Sjukkasseverksamhet, statistik.
1911-01-18 Stoft av kronofogde Kruse på sista resan.
1911-01-18 Uddevalla kyrkoråd, ny kassör.
1911-01-20 K. J. Andersson, Utby, död.
1911-01-23 Två personer hoppade av tåget i farten, en död.
1911-01-23 Bohus sjöassuransförening, bolagsstämma.
1911-01-23 Elin Kristina, Uddevalla, död.
1911-01-23 70 år fyller C.F. Lundqvist, operasångaren.
1911-01-25 75 år fyller M Bovik.
1911-01-25 Bertha Johansson, död genom drunkning.
1911-01-25 F H Engströms begravning.
1911-01-25 Förlovning, Charl. Jacobowsky (Uddevalla) och Benno Politara.
1911-01-25 58 år fyller J.A. Drysèn.
1911-01-25 Karl Aug. Tibbelin, Uddevalla, död.
1911-01-25 Statistik över sjukdomar i Bohuslän.
1911-01-26 Omfattande arkeologiska utgrävningar av Hornborgs slott vid Hamburgsund.
1911-01-27 August Svalanders begravning. Kyrka.
1911-01-27 Hundskatten skärps.
1911-01-27 """Bohuslän i gamla tider"", Olof Strömstierna.Historia."
1911-01-27 Idrottsföreningen Odin verksam i Uddevalla ridhus.
1911-01-28 Uddevalla mekaniska verkstad, Ing A Weibert har med nyåret avgått från ing. befatttning.
1911-01-30 Anders Nestor Ingelsson, död.
1911-01-30 Inkommande- och utgående fartyg mm i Uddevalla hamn.
1911-01-30 58 år fyller K. Sundelius.
1911-01-30 Statistik över emigrationen från Bohuslän.
1911-02-01 Rapport från Uddevalla varmbadhus.
1911-02-01 Skogsvårdsstyrelsen representanter.
1911-02-01 J.H. Engström. Bild.
1911-02-02 60 år fyller skräddarmästaren J. Zackrisson och 50 år fyller hans maka samma dag.
1911-02-02 Uddevalla kyrkans tomter. Barnhemmets arrendeavgift har varit 55 kr, ny avgift 10kr.
1911-02-02 Handelsfastighet i Uddevalla till salu. Firman Bergius & Co - grundad 1859 - fastighet.
1911-02-03 Inkommande fartyg m.m. till Uddevalla.
1911-02-03 Fastighetsaffärer i Uddevalla.
1911-02-03 Hvita bandet hade årsmöte i Uddevalla.
1911-02-03 50 år fyller J. Zachrissons maka.
1911-02-03 Matilda Serafia Eriksson, död.
1911-02-03 Nedsättande kritik mot Uddevallatidning.
1911-02-06 Uddevalla roddklubb hade fest. Nöjen.
1911-02-06 Ljungskile skytteförening har årsmöte. Idrott.
1911-02-06 Sven Emanuelsson Uddevalla, död.
1911-02-07 Från gamla Bohuslän. Något om ett döende landsmål gamla ord med förklaring.
1911-02-08 Förlovade,Walter Thorburn- och Maria Kylberg. Familjenytt.
1911-02-10 Inkommande fartyg mm till Uddevalla.
1911-02-10 Olof Persson, Forshälla, död.
1911-02-10 Uddevalla kyrkogård. Bild.
1911-02-11 Rudolf Klingwall öppnar kemisk tvättinrättning & färgeri. Annons.
1911-02-11 50 år fyller boktryckaren hos Bohusläningens officin B. Lindén.
1911-02-11 Brandkungörelse. Annons.
1911-02-11 Travtävlingar i Uddevalla anordnas söndag 19 febr av Västgöta-Dals-Bohus travklubb.
1911-02-13 Negativ kritik mot Bohuslänningen.
1911-02-14 Nytt stationshus vid Ryrs station i villastil. Järnväg.
1911-02-15 Politiskt möte i Ljungskile. Annons.
1911-02-17 Frimurarförbund bildas i Uddevalla.
1911-02-17 Hvita bandet, Uddevalla, firade Frances Willards dödsdag.
1911-02-18 Hamnstyrelsen i Uddevalla har för år 1911 utsett till ordf. dir Arthur Cöster.
1911-02-22 Amalia Lundqvist, Uddevalla, död.
1911-02-22 Statistik över sjukdomar (epidemiska) i Bohuslän.
1911-02-22 Tjörns skyttegille, statistik. Idrott.
1911-02-22 Ucklums skytteförening har årsmöte. Idrott.
1911-02-22 Uttrar i Bäveån.
1911-02-22 Carl August, Grohed, död.
1911-02-24 Karl Johansson, Kville, död.
1911-02-24 Kastellegården. Historia. Bild.
1911-02-27 Skyttar i Bohuslän, bild mm.
1911-02-27 Förlovade, Axel Lysell- och Ellen Larsson. Familjenytt.
1911-02-27 Frans Borgström, Uddevalla, död i lungsot.
1911-02-28 Fanjunkaren vid Bohusläns regemente Frans G. Borgström död. 45 år. Gravsatt på Ramneröd.
1911-03-01 Lysning mellan G A Engelbrektsson och E C Johansson, Uddevalla.
1911-03-01 Tegneby skytteförening, årssammanträde. Idrott.
1911-03-03 Bygd statistik angående emigrationen.
1911-03-04 Förmannen vid tändsticksfabriken Alexander Lindberg död. 45 år. Gravsatt på Ramneröd.
1911-03-04 Gustafsberg, grefvegården säljes till billigt pris genom stadsmäklare Willgodt Kullgren. Fastighetsaffär.
1911-03-04 Stararne är komna, blåsippor slå ut i blom och fjärilar väckas ur vinterdvala. Fåglar.
1911-03-04 Brand utbröt hos eldaren Knut A. Johanssons fastighet Norrtull nr 1.
1911-03-06 Två barn drunknade i Gunneröd. Död.
1911-03-06 Rapport från Bohusläns regemente.
1911-03-06 62 år fyller K. A . Andersson, Uddevalla.
1911-03-06 Alfred Pettersons fru, ihjältrampad av skrämda hästar.
1911-03-08 80 år fyller C. Liedersdorff.
1911-03-08 Harestads skyttegille har årsmöte.
1911-03-09 60 år fyller direktören Efr. Jacobowsky.
1911-03-09 80 år fyller folkskoleinspektören och rektorn C. Leidesdorff.
1911-03-10 Statistik över Bohusläns folkskolor.
1911-03-10 60 år fyller Efr.Jakobowsky.
1911-03-10 95 år fyller Anna Erling, Uddevalla.
1911-03-10 Sällsynt haj blir gåva till Uddevalla museum.
1911-03-11 95 år fyller stadens äldste innevånare fröken Anna Öhrling.
1911-03-11 Telefonkiosk i Uddevalla. På platsen under Lindarne invid Träbron har Telegrafverket sin kiosk.
1911-03-13 Utdrag ur handelsregistret i Uddevalla, statistik.
1911-03-13 Rapport om torghandeln i Uddevalla.
1911-03-14 Handl K S Nilsson flyttar från Port Arthur.
1911-03-14 Syföreningen i Uddevalla, årsredogörele för 1910.
1911-03-15 64 år fyller postmästare J A Jonsson.
1911-03-15 Kritik mot tidningen Bohusläningen.
1911-03-15 Statistik om syföreningen i Uddevalla.
1911-03-16 50 år fyller folkskolläraren J.L. Karlberg.
1911-03-17 """Begagnade gamla löständer köpes"". Annons."
1911-03-17 Arthur Hansson Munkedal, fick böta sammanlagt 280 kr till uddevallabo.
1911-03-20 Ungdomsföreningen Heimdal Uddevalla, möte.
1911-03-20 Diamantbröllop mellan Alex. Andersson- och Johanna Svensdotter. Familjenytt.
1911-03-20 Bygd statistik angående emigrationen.
1911-03-20 """Bohuslän i gamla tider"", mot laster och förordningar."
1911-03-21 Telefonkatalog omfattande abonnenter inom Bohuslän (utom Gbg) Dalsland.
1911-03-21 Från Lane-Ryr, vintern har börjat igen. Stora sträck av grågäss och svanar. Fåglar.
1911-03-22 Anna Kristina Esbjörnsson Forshälla, död.
1911-03-22 Lysning mellan Axel Lange, Uddevalla- och Elsa Lange. Familjenytt.
1911-03-24 Från gamla Uddevalla. En riksdagsmans utgifter förr i tiden. Berättelse.
1911-03-27 IOGT startar ett sommarhem.
1911-03-27 SMS, årsfest i Uddevalla.
1911-03-27 G A Magnussons dotter Greta, gravsatt på Uddevalla kyrkogård.
1911-03-28 Muraren Karl Magnus Svensson, Vadbacken hittad död på Klocktornsberget.
1911-03-29 Förre musikfanjunkaren vid Bohusläns regemente Axel Teodor Berg död. 67 år. Norra kyrkogården.
1911-03-29 Lysning mellan Adrian Walfrid Karlsson- och Anna Martina Olsson. Familjenytt.
1911-03-29 """Bohuslän i gamla tider"", skolan förr."
1911-03-29 Anders Engelbrektsson, Fagerhult, död.
1911-03-29 Musikfanjunkaren vid Bohusläns regemente Axel Theodore Berg, död.
1911-03-29 Karl Magnus Svensson, död av slaganfall (troligtvis).
1911-03-29 Josefina Mathilda Kullberg, Uddevalla, död.
1911-03-30 Patent å frihjulsnav för velocipeder har meddelats innehavaren av U-a velocipedaffär.
1911-03-31 Fastighetsaffärer i Ljungskile.
1911-04-01 60 år fyller direktören vid Munkedals bruk Alb. Carlander.
1911-04-01 Tunnb.mäst Carl Gustaf Cederskogs donation. Fyra personer som utsetts av styrelsen.
1911-04-03 Henrik Andersson, Svanesund, död.
1911-04-04 Bergius & Co Eftr, överlåter sin minuthandel till L.M. Forsander. Annons.
1911-04-04 Lyftkranen i Uddevalla hamn, stor reparation.
1911-04-05 """Bohuslän i gamla tider"", posten förr."
1911-04-06 Byggmästare Jöns Andersson har fått godkänt en verkställd reglering av tomt vid Skolgatan.
1911-04-07 Statistik över sjukdomar (epidemiska) i Bohuslän.
1911-04-08 Kulvertledningen å norra kyrkogården i Uddevalla har nu fortskridit långt.
1911-04-10 Herman Andersson Forshälla, död.
1911-04-10 Josefina Paterson Uddevalla, död.
1911-04-10 69 år fyller A.E. Rylander.
1911-04-12 Skarlakansfebern härjar i Uddevalla. Sjukdom.
1911-04-12 Emma Amalia Karlsdotter Fjällbacka död.19 år.
1911-04-12 Bröllop mellan Axel Lange- och Elsa Lange. Familjenytt.
1911-04-12 """Bohuslän i gamla tider"", interiörer förr."
1911-04-13 Kroppefjälls sanatorium invigdes igår middag.
1911-04-15 Förlovning mellan C. E. Berggren regementet- och Greta Wikström. Familjenytt.
1911-04-18 Skogsodling på Koster som påbörjades 1905 och då slog mycket väl ut, skall fortsätta.
1911-04-18 Den nya idrottsplatsen i Uddevalla. Gemensamt möte med idrottsföreningarna.
1911-04-19 Den svenska veckan i Uddevalla 29/4 - 6/5 1911, affärerna skyltar med svenska varor.
1911-04-19 59 år fyller P. Törnqvist, Uddevalla.
1911-04-19 Ungdomsföreningen Heimdal, årsmöte.
1911-04-24 Lysning mellan Karl Axel Rehnberg, regementet- och Valborg Lange. Familjenytt.
1911-04-24 Statistik över sjukdomar (epidemiska) i Bohuslän.
1911-04-26 """Bohuslän i gamla tider"", marknad i Uddevalla."
1911-04-26 100 år fyller Benedikta Larsson.
1911-04-26 Vadbacken får gas- och vattenledning.
1911-04-28 Ester Johnsson Uddevalla, häktad för barnamord.
1911-05-01 """Bohuslän i gamla tider"";marknad i Uddevalla."
1911-05-03 Mathias Johansson regementet, död.
1911-05-03 Oljeslageriet vid Badön som ägs av Thorburns söner AB.
1911-05-04 Oljeslageriet i Uddevalla. Industri.
1911-05-05 Anna Kristina Eliasson Uddevalla, död.
1911-05-05 Bröllop mellan Carl Axel Rehnberg- och Valborg Lange. Familjenytt.
1911-05-09 Bohuslänska ortnamn, föredrag.
1911-05-09 Statistik över sjukdomar (epidemiska) i Bohuslän.
1911-05-10 72 år fyller Joh. Hasselgren, Uddevalla.
1911-05-10 """Bohuslän i gamla tider"", lagar från danska tiden."
1911-05-11 Från Hällevadsholm meddelas att ärlan kommit och göken gal. Fåglar.
1911-05-15 Anna Gustavfa Vestalia Jonsson Uddevalla, död.
1911-05-15 Bohuslänska ortnamn, föredrag.
1911-05-16 Handel: Westkustens Petroleum AB har leverans av petroleum till återförsäljare.
1911-05-17 Förlovade A. J. Olsson- och Emma L. Andersson. Familjenytt.
1911-05-17 Lysning mellan Walter Thorburn- och Maria Kylberg. Familjenytt.
1911-05-19 Boyscoutförening bildas i Uddevalla.
1911-05-20 Lysning mellan Godsägaren Walter Thorburn Kasen och fröken Maria Kylberg, Skara. Familjenytt.
1911-05-22 """Bohuslän i gamla tider"", fångtransporterna."
1911-05-24 Statistik över sjukdomar (epidemiska) i Bohuslän.
1911-05-24 Bröllop mellan Thure Sundberg och Ingrid af Zahlén, Uddevalla.
1911-05-29 47 år fyller Christer Erichsen. Regemente.
1911-05-29 """Bohuslän i gamla tider"", nödår i skärgården."11-05-29 65 år fyller regementsläkaren Rosengren.
1911-05-29 Förlovning mellan Birger Örtendal Uddevalla- och Lilly Johansson. Familjenytt.
1911-05-31 80 år fyller Augusta Olsson.
1911-06-02 72 år fyller J. Lundberg Uddevalla.
1911-06-02 Rapport från Uddevalla varmbadhus, statistik.
1911-06-02 Eleverna som tog realskoleexamen. Skola.
1911-06-03 Brand i före detta Tholsonska huset, numera C. P. Söderberg hus vid porten på norra kyrkogården.
1911-06-03 Värmeledningsanläggningar vid Kasernbygget i Uddevalla. Regemente.
1911-06-07 """Bohuslän i gamla tider"", Uddevallas gator förr i tiden."
1911-06-07 Bröllop mellan Walter Thorburn och Maria Kyhlberg. Familjenytt.
1911-06-07 60 år fyller redaktören och innehavaren av tidningen Bohusläningen Thure Malmgren.
1911-06-07 Statistik över sjukdomar (epidmiska) i Bohuslän.
1911-06-07 Förlovning mellan Anders R. Johansson- och Anna Abrahamsson. Familjenytt.
1911-06-07 Förlovning mellan Johannes Johansson- och Greta Carlsson. Familjenytt.
1911-06-08 Det stora torkåret 1868. Väder.
1911-06-08 Skogsbrand på Herrestadsfjället Kurveröd, en utgård till Kasens egendom.
1911-06-09 Trolovning mellan Petrus Lange- och Gerda Hallberg, Uddevallla. Familjenytt.
1911-06-09 Olof Magnus Svensson Nilsson, död.
1911-06-09 Förlovning mellan Donald Macfie- och Leila Nyman, Uddevalla. Familjenytt.
1911-06-10 Förslag till gynmnasieskola i Uddevalla.
1911-06-10 Skogsbrand på Herrestadsfjället.
1911-06-10 Reparation av brännvinsbolagets lokaler. Hus nr 210 östra flygeln på Rådhuset.
1911-06-12 Lysning, mellan Hjalmar Svanberg, Uddevalla- och Valborg Haak. Familjenytt.
1911-06-12 Förlovning mellan Sven Andreasson, Uddevalla- och Bertha Steijffert. Familjenytt.
1911-06-12 Matilda Justina Johansson Uddevalla, död.
1911-06-15 Ny telefonväxelstation på Klädesholmen. Varekil är förmedlingsstation.
1911-06-18 Förlovning mellan O. Folke Aurell och Edit Hallberg. Familjenytt.
1911-06-19 Gustafsberg, badorten. Bild.
1911-06-19 C. J. Sjöberg (född i Uddevalla), död.
1911-06-21 Missväxtåret 1868 i Bohuslän, artikel.
1911-06-23 Folkskollärare J. E. Dahlén i Uddevalla på tomt nr 4 i kv Flickskolan. Fastighetsaffär.
1911-06-23 Ungdomsmöte, sommarhemmet. Annons.
1911-06-26 Lotten- och Erik Eriksson fick en son. Född.
1911-06-26 Hans Johansson död, hastigt på Uddevalla lasarett. Sjukvård.
1911-06-26 Förlovning mellan Oskar Salomonsson- och Olga Olsson. Familjenytt.
1911-06-26 Förlovning mellan Carl Behrns- och Elin Frantsenberg i Uddevalla. Familjenytt.
1911-06-26 """Bohuslän i gamla tider"", minen från 1840-talet. Sigur Bursel. Regemente."
1911-06-28 Bröllop mellan Hjalmar Svanberg- och Valborg Haats. Familjenytt.
1911-06-28 Fr Lundkvist Uddevalla skadad vid segeltur i Ljungskile.
1911-06-28 80 år fyller J.L Wennergren, Uddevalla.
1911-06-28 Ruth- och Adolf C. Zachau Uddevalla, fick en son. Född.
1911-06-29 För det blivande soldathemmet i Uddevalla. Ynglingaföreningen Libanon. Regemente.
1911-07-03 Förlovning mellan David Anderson- och Elsa Höglund i Uddevalla. Familjenytt.
1911-07-05 Maria Hosefina Holmgren Uddevalla, död.
1911-07-05 Johan Masselgren död. 72 år.
1911-07-06 Handl Johan Hasselgren död. 72 år.
1911-07-07 Elsa- och Carl Åkerheim fick en dotter. Födda.
1911-07-07 71 år fyller Johan Bergius.
1911-07-07 Statistik över sjukdomar (epidemiska) i Bohuslän.
1911-07-10 Knut Richard Qvennerstedt, död.
1911-07-10 Förlovning mellan Georg Whilborg och Anna-Brita Näsman, Uddevalla. Familjenytt.
1911-07-10 53 år fyller majoren vid Bohusläns regemente H. F. A. Nauckhoff.
1911-07-15 För första gången vid svensk manöver Marconis trådlösa telegraf. Regemente.
1911-07-18 Brand utbröt i fiskhandlare Karl Fredrik Olssons hus på Håljuteberget 51.
1911-07-18 Korpralen vid Bohusläns regemente Johannes Holm i Lane-Ryr död. 85 år.
1911-07-20 Inärheten av villa Solhagen antändes ljung. Brand.
1911-07-25 Stataren Edvard Nilsson från Boxhult samt hans son, drunknade i Bäveån. Död.
1911-07-29 50 år fyller förvaltaren vid tändsticksfabriken Karl Langborg.
1911-07-29 En veteran i Uddevalla, från amerikanska frihetskrigets dagar.
1911-07-29 Sveriges farligaste inbrottstjuv. Polis.
1911-08-09 Beslutades att bygga en ny manbyggnad på Äsperöd för 3 700 kronor.
1911-08-10 Nytt manshus på Äsperöd på stadens ägande 5/24 mantal Äsperöd.
1911-08-10 Spillvattnet från Kaserntomtens utledande till Bäveån. Ledningar.
1911-08-10 7-årige Frithiof Werner son till byggmäst August Werner omkom genom drunkning. Död.
1911-08-10 Belysning vid nya folkskolan.
1911-08-12 Arbetet vid kasernbygget ligger nere på grund av byggnadskonflikt. Regemente.
1911-08-12 Ras vid Bohusbanan. Järnväg. Bild.
1911-08-24 Stort ras vid Smedberg utmed Bohusbanan. Olycka. Järnväg.
1911-08-24 70 år fyller direktören E.G. Lange.
1911-08-26 Förre värdshusföreståndaren Olof A. Winström död. 86 år.
1911-08-26 Raset vid Bohusbanan. Olycka. Järnväg.
1911-08-26 60 år fyller kyrkoherden i Foss pastorat Gottfrid Cajander, tidigare kommunister i Uddevalla.
1911-08-29 Senaste raset vid Smedberg på Bohusbanan. Olycka. Järnväg.
1911-08-29 Uddevalla realskola och dess tillbyggnad.
1911-08-30 Rösträtt vid riksdagsmannaval äges numera av varje man som senast i fjol fyllt 27.
1911-08-30 Sanatoriet å Svenshögen öppnas omkring 15 september. Sjukvård.
1911-08-31 Uddevalla Pianomagasin öppnar affär i hörnet av Drottninggatan- och Stora norrgatan. Annons.
1911-09-07 Den nya stadsplanen för Uddevalla fastställdes av K m:t 28 juli.
1911-09-13 97 år fyller Uddevallas äldsta innevånare, Maja Greta Larsson Strömhagen.
1911-09-13 Vattenledning framdrages till fastigheterna nr 1 i kv Lönner samt n:ris 201.
1911-09-13 Ledningsarbete på Karlsberg, avlopp, vatten- och gasledningar.
1911-09-13 Brandkåren får ännu en ångspruta.
1911-09-14 Byggnadsverksamhet på flera platser i Uddevalla.
1911-09-14 På Stenbacken är nya hus uppförda och vid Skolgatan 8 ett stort vackert hus. Byggnad.
1911-09-20 60 år fyller järnhandlanden Axel Lundqvist, Uddevalla.
1911-09-20 Den gamla Bohusdräkten färdig.
1911-09-21 Takstolsarbeten utförs samt arbete med avlopp, vatten- och gasledning.
1911-09-30 Bohusläns regemente firar 250-årsjubileum på Backamo. Bild.
1911-09-30 E.G. Lange. Annons med Villa Lindesnäs.
1911-10-03 70 år fyller handlaren Daniel Mattsson, tidigare innehaft beklädnadsaffär i Uddevalla.
1911-10-03 Lena Eriksson överlåter sin bagerirörelse till sitt biträde jungfrun Elisabet Axelsson. Annons.
1911-10-03 Donation till Grinneröds fösamling av Max Albin Dahlgren till minne av sina morfar.
1911-10-04 Albrektsunds kanal, förslag till avgifter vid begagnandet av kanalen.
1911-10-07 Porträtt på alla ministrarna i den nya regeringen. Extrablad. Politik.
1911-10-07 Bohusläns Regemente. Byggstrejken slut.
1911-10-10 Trollhättan har blivit stad. K m:t beviljade i den Lindmanska regeringens sista möte.
1911-10-14 Grosshandlaren I. W. Rothstein död. 41 år.
1911-10-14 Brand utbröt i ett lagerrum hos firman Wassen o Erikssons sko- och läderhandel.
1911-10-17 Mordbränder i Lane-Ryr, alla gårdar är belägna kring Lane järnvägsstation. Brand.
1911-10-21 Förre distriktskorpralen vid Bohusläns regemente Carl Johan Uddgren död, 65 år.
1911-10-21 Drosktrafiken i Uddevalla, magistraten har medgivit tillstånd åt kusken C. F. E.
1911-10-24 Patent sökes av A M Persson och A Blomberg i Uddevalla för motorsläde.
1911-10-24 Herrestadsfjällets avbrända mark. 90 kg björkfrö såddes ut ovanför Kasen.
1911-10-28 Frågan om ett svinslakteri i Uddevalla. Industri.
1911-10-28 Betelkapellet i Uddevalla har under hösten genomgått en omfattande om- och tillbyggnad.
1911-11-01 Mordbränderna i Lane Ryr, tydligen utslag av pyromani. Brand.
1911-11-01 En 14-årig pojk misstänkt för bränderna i Lane-Ryr.
1911-11-02 Washington Olsson öppnar charkuteri vid Stora torget. Annons.
1911-11-07 Stor översvämning i Uddevalla, vattnet steg upp till Natt och Dags bryggeri.
1911-11-08 Den nya stadsplanen utvidgningen av utfarten vid norrtull är nu fullbordad.
1911-11-11 Matvarustadga för Uddevalla stad, 44§, helsida.
1911-11-14 Handlaren R.V.O. Axel Wallström död. 79 år. Gravsatt på Norra kyrkogården.
1911-11-14 Brand utbröt i en av strykerskan Ester Pettersson bebodda enrumslägenhet.
1911-11-14 År 1860 var det affär på den tomten där Grand hotell nu står.
1911-11-18 75 år fyller på måndag stadsfullmäktiges förre ordförande brukspatron Arthur M. Kock.
1911-11-21 Ett 250 årsminne av Kristoffer Polhems födelse, en minnessten skall resas. Staty.
1911-11-21 85 år fyller kyrkoherden d:r C. A .Uddgren i Kville.
1911-12-02 Helena Paulina Malmberg, maka till framlidne bankdirektören P. Malmberg död. 66 år.
1911-12-08 Uddevallakrönika.
1911-12-13 En reningsanläggning nedanför försörjningshemmet anläggs. Regemente.
1911-12-13 Kajsa Bredberg från Nedre Bräcke drunknade vid Fossumsberg. Död.
1911-12-13 Förteckning på kommunala förtroendebefattningar.
1911-12-14 Import av järnvägsskenor till den under byggnad banan Lysekil-Smedberg.
1911-12-14 Vägarbete från Svenshögen till godsmagasinet vid järnvägsstation omkr 230 meter.
1911-12-14 Långöns guanofabrik har inköpts av ett konsortium bestående av herr Häller & Oden. Industri.
1911-12-19 Löjtnant Gustaf Söderberg å 695 kvadratmeter av ängen nummer 52 Hedegärde. Fastighetsaffär.
1911-12-23 Gångbana till kaserntomten till en kostnad av 5.000 kronor. Regemente.

7 kommentarer:

 1. Jisses så mycket som hände under det året!Märkligt att tänka sig att min far var elva år då och säkert kom ihåg en hel del och kunde ha berättat för mig när jag var lika gammal om barnamord och drunkningar i Bäveån.

  Men fasligt nyfiken blir jag förstås över vad som föranledde upprepad kritik mot Bohusläningen!

  SvaraRadera
 2. Många dödsfall i unga år,ca:40, och många drunkningar, men också någon kul annons:

  1911-03-17 "Begagnade gamla löständer köpes"". Annons."

  Jan A

  SvaraRadera
 3. Så Washington&Ohlson fyller 100 år i november

  Vi är nog många som önskar jubilaren många ytterliggare år

  MVH

  Per N

  SvaraRadera
 4. 14-åring misstänks för bränderna i Lane-Ryr. Är det Norrmannerödspyromanen som inleder sin karriär det året?

  SvaraRadera
 5. Bo Lennernäs2011-01-03 16:35

  Hej Gunnar

  Som intresserad av innovationshistoria fäset jag mig speciellt vid

  1911-01-16 Uppfinning av Uddevallabo.

  Är det månne STAl turbinen?

  Det är nämligen så att STAL turbinens uppfinnare (äldste brodern - förmodligen familjen) härstammar från Uddevalla. Kanske inte låter så märkvärdigt att en ångturbin från 1911 skall uppmärksammas - men faktum är att det på sin tid var en revolution och dess höga verkningsgrad och att den används än idag i kärnkraftsverk och andra kraftverk som använder värme (via kokande vatten) som drivkälla. Det är mer effektivt att koka vatten för en STAL än att ex driva generator via en dieselmotor.

  Lite info om STAl finns här.

  http://www.tekniskamuseet.se/1/1932.html

  http://www.tekniskamuseet.se/elkraft/tillverkarna/stal.htm

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljungströmturbin

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Birger_Ljungström

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Ljungström

  Faktum var att EU och ingenjörssamfundet utropade 2009 till Innovationsåret, men det är först hösten/ vintern 2010 som det gett resultat - dvs NU förstår fler värdet av innovationer och inte bara forska för att det är kul. Ty forskning och innovation har i Sverige inget med varandra att göra ! Det kallas den "Svenska Paradoxen"

  För en intresserad kan jag rekommendera denna mycket läsvärda (och lättlästa) skrift från VINNOVA:

  http://www.vinnova.se/sv/Publikationer/Produkter/Darfor-behover-Sverige-en-innovationspolitik/

  SvaraRadera
 6. Man byggde tydligen "ditt hus" för 100 år sedan
  1911-09-14 På Stenbacken är nya hus uppförda och vid Skolgatan 8 ett stort vackert hus.

  Jan A

  SvaraRadera
 7. Bog-svetsen2011-01-03 17:54

  Det var mycket intressant att läsa om STAL-turbinen. Vi har i Uddevalla haft mycken utveckling. Bl.a. utvecklades motorer till Viggen i Uddevalla. När jag jobbade på varvet fanns ett mycket aktivt patenterande.

  Idag ä Uddevalla en av de städer i Sverige som är mest innovationsrika och med mest företag. Kan inte bloggen under 2011 uppmärksamma detta?

  SvaraRadera