2009-01-01

Vad hände 1909 - en tillbakablick 100 år

I Tidningsarkivet finns det drygt 82 000 tidningsartiklar registrerade. Det är, som det kanske framkommit på Uddevallabloggen, en otrolig kunskapskälla. Den allra övervägande delen är artiklar ur tidningen Bohusläningen, men det förekommer även artiklar ur Kuriren, Bohus-Posten och ytterligare några mindre tidningar. Uddewalla Weckoblad 1826-1837 och Bohus Läns Tidning 1838 - 1883 är än så länge sparsamt representerade i registret. Det återstår således en del att göra. Tidningarna finns på mikrofilm hos Bohusläns Föreningsarkiv www.bohusarkiv.se som har sina lokaler på Bohusläns museum.

När Bohusläningen lanserade sin nya webbtidning www.bohuslaningen.se i höstas försvann möjligheten att söka i tidningens artikelregister. Tidningens webbredaktör Christer Lindgren har emellertid lovat att man jobbar för att återställa det och jag hoppas det blir snart.

Men i Tidningsarkivet kan jag fortfarande hämta viktig information och så här i början av ett nytt år kan det vara på sin plats att se vad tidningarna skrev 1909 - för 100 år sedan. Här är träfflistan:

1909-01-02 AB Karamellfabriken "Lärkan". Industri. Annons.
1909-01-02 Folkmängden i Uddevalla 12.032 personer.
1909-01-07 Roskildedagen firande.
1909-01-09 Kronan å ängarne vid Uddevalla stads grund nr 65 Fossumshogen, Eriksgärde, Flendenberg.
1909-01-09 Lagfart för Nore Bergman, för tomterna nr 53 och del av nr 52 på Söder. Fastighetsaffär.
1909-01-09 Förre trädgårdsmästaren Anders Gustaf Engström död, 80 år.
1909-01-13 Berättelsen om lasarettets om och tillbyggnad. Sjukvård.
1909-01-14 Wilhelm von Braun bedömd av en kvinna (Ellen Key).
1909-01-16 Templet Knape inviger idag sin nya ordenslokal i Albert Anderssons hus vid Kungsgatan.
1909-01-16 Kommision tillsatt ang. kanalförslaget Vänern-Kattegatt.
1909-01-16 Handlaren Axel F. Lundberg har för 70 000 sålt sin i hörnet Kungs-Trädgårdsgatan.
1909-01-19 Förra innehavarinnan av Hallmans bokhandel fröken Erika Grönlund död i Enköping, bördig från Umeå.
1909-01-20 Rane den forntida fylkeskonungen i Bohuslän Berättelse om Raneborg.
1909-01-20 Lärlingslagen.
1909-01-21 Eldsvådetillbud i huset nr 245 (Korfkitteln) vid Agnebergsgatan. Brand.
1909-01-23 Portvakten vid Kampenhofs fabriker Olof Lundberg, död.
1909-01-26 50 år fyller ägaren av Grand Hotell direktören C.G. Berglind.
1909-01-28 De bohuslänska hällristningarna. Deras bevarande åt eftervärlden.
1909-01-30 Destillatorn Per Djurson död 26 jan 1909.
1909-02-04 Fornminnen i Bohuslän. Skandinaviens nordligaste gånggrift är belägen på Skee .
1909-02-09 Hjalmar Backlund övertar Oswald Bryllas cigarraffär.
1909-02-09 Curlingbanan i Kampenhofs trädgård är i ordning. Spel anordnas för klubbens medlemmar. Förening.
1909-02-13 Fråga om epidemisjukhusets om- och tillbyggnad. Sjukvård.
1909-02-13 Soldathem i Uddevalla. Ynglingaföreningen Libanon från Göteborg har sökt lagfart. Fastighetsaffär.
1909-02-16 Landeriet Marieberg till salu på grund av dödsfall. Annons.
1909-02-16 Lagfart på tomter: (nr 3) ängen nr 42 av Landeriet Elseberg med åbyggnader. Fastighetsaffär.
1909-03-09 Lagfart har sökts av Nore Bergman på egendomen tomten nummer 53, säljare Schröders. Fastighetsaffär.
1909-03-09 Fröken Erika Grönlund före detta innehavarinna till Hallmans Bokhandel har donerat till Uddevalla.
1909-03-09 Kanalutvidgningen Vänern-Kattegatt. Kanalkommisionen tillstyrker.
1909-03-09 Kronan vid Fossum uppräknade tomter som köpts av AB J. N. Sanne. Fastighetsaffär.
1909-03-12 Lasarettet i Uddevalla, om och tillbyggnad. En historik. Sjukvård.
1909-03-14 Uddevalla och storebror, när Uddevalla och Göteborg kämpade om järnhandeln.
1909-03-16 Handlaren Axel F. Lundberg har för 70 000 kronor sålt sin fastighet. Fastighetsaffär.
1909-03-16 Templet Knape, tillhörande tempelriddarordern inviger idag sin nya ordenslokal.
1909-03-16 Bohusläns Gille 2 årsdag, bildat 14 mars 1907.
1909-03-17 Stadsfiskalen T. K. Wendt har till Adolf Karlsson från Röd, Lane-Ryr. Fastighetsaffär.
1909-03-31 Handlaren Anton Wilhelm Rydholm död. 72 år.
1909-04-01 Epidemisjukhuset i Uddevalla. Till entreprenör för nybyggnad och ändring av nuvarande.
1909-04-03 Världens störste man, den svenske Jätten Gottländingen Gustaf Edman, 27 år (längd).
1909-04-06 A. W. Rydholms begravning. Död.
1909-04-06 Donation å 100.000 kr till Uddevalla av A W Rydholm.
1909-04-24 Det nya länslasarettet i Uddevalla. Sjukvård. Bild.
1909-04-28 Bohus-dräkten, Bertha Kleberg.
1909-05-04 Uddevalla skyttegille började i söndags sina övningar vid Elseberg.
1909-05-08 Trädgårdsutställning i Uddevalla 24-26 sept i ridhuset.
1909-05-08 Det nya vattenverket kommer att sättas igång tisdagen 11 maj 1909 klockan 9 förmiddagen.
1909-05-08 Det blir ingen saluhall vid det så kallade Prostplantaget på grund av stadens stora utgifter.
1909-05-08 Arrendeauktion på en del tomtområden och ängar tillhör Uddevalla stad enligt förteckning.
1909-05-19 I följd av den rikliga nederbörden, översvämning på Västerlånggatan.
1909-05-27 Maskinisten vid elektricitetsverket Anders Nilsson död.49 år. Gravsatt på Ramneröds kyrkogård.
1909-05-29 Kyrkans orgel skall ombyggas.
1909-05-29 Ur folkliv och folkmun, bädda brudsäng. Intressant artikel om livet.
1909-06-01 Ny föreståndare vid Gustafsbergs barnhus har utsetts från 1 juli.
1909-06-01 Robert Bley ny disponent vid Kampenhof efter Arthur M Koch.
1909-06-02 70 år fyller apotekaren J.L. Lundberg.
1909-06-02 Ölförbud på lägerplatserna. Alkohol.
1909-06-05 Entreprenadauktion hålles i Raknebo, utbjudes till minstbjudande.
1909-06-05 Telegrafering på 400 mils avstånd, kan numera ske medels den nya mikrofonen.
1909-06-08 Folkskollärarinneexamen har avlagts vid Landskrona seminarim av fröken Hedvig Björk.
1909-06-08 Barberaren Osvald Brylla försattes igår på egen begäran i konkurs.
1909-06-09 Ny stadsplan för Uddevalla på stadsingenjörskontoret.
1909-06-09 Anslag 300 kronor för verkställande av skogsodling på Äsperöd och Helenedals utmarker.
1909-06-23 Sprängningsarbeten kommer att verkställas för anläggn av väg över Kålgårdsberget. Vägarbeten.
1909-06-29 A. W. Rydholms dödsbo, bouppteckning.
1909-07-17 Vägen Uddevalla-Lissleröd är klar i sin helhet och öppen för trafik.
1909-07-17 A. M. Andersson har till E. J. Smedberg- och Anton Andersson försålt sin fastighet. Fastighetsaffär.
1909-07-21 Bohusläns regemente, Backamo. Fem beväringsmän rymde.
1909-08-03 Är det lyx att använda nationaldräkt, Berta Kleberg.
1909-08-03 "Nörve" A. W. Rydholms kryssaryacht är till salu. Båtar.
1909-08-03 SS Vikens segeltävlingar. Seglingen Långedrag-Gustafsberg. Båtar.
1909-08-04 Kasens egendom med tegelbruk och såg har länstyrelsen till polisbetjänte.
1909-08-05 Bohusläns Industri,artikel från Stockholms Dagblad utg. Bohuslännummer.
1909-08-10 Fröken Charlotta Elisabeth Fröling, född 16 nov 1835. Död.
1909-09-04 Tillbyggnad av den fasta kallbadsbassinen på Gustafsberg infordras anbud. Byggnad.
1909-09-08 Vattenledning Östergatan, Skomakaregränd, vatten- och gasledning i Elseberg.
1909-09-11 Bohuslänsk hembygdskurs i Uddevalla.
1909-09-11 Broras på vägen söder om Uddevalla, valvet i bron över Bodelebäcken.
1909-09-14 Auktion å Baggeby vid Uddevalla.
1909-09-15 Frågan om idrottsplats i Uddevalla. En skrivelse rörande Margretegärde.
1909-09-15 50 år fyller majoren vid Bohusläns regemente E.G. Wockatz.
1909-09-18 Det planerade lungsotssjukhuset vid Svenshögen, ritning på huset.
1909-09-20 Rasen utmed Bohusbanan. Järnväg.
1909-09-21 Mått o vikter: Skäppor och fjärdingar dessa mått är nu olagliga.
1909-09-21 Ny direktör på Grand Hotell är C.G. Berglind, stor förändring- och trevnad.
1909-09-22 Vem äger att bestämma över en församlingskyrka?
1909-09-22 Hembygdskurs i Uddevalla nästa år, Göteborgs nation i Uppsala anordnad hembygdskurs.
1909-09-29 Brevbäringsturer vid Uddevalla postkontor bliva från 1 okt. 1:a turen kl 9.30 fm.
1909-10-02 Auktion å fartygsinventarier; å Materialgården invid fiskhamnen i Uddevalla.
1909-10-02 Bland svenskar i Nordamerika. Resebrev från Bohusläningens utsända korrespondent.
1909-10-02 Vackert belägna tomter till salu på goda villkor, C A Holmberg, Karlsberg.
1909-10-05 Bland svenskar i Nordamerika "Atlanten krossas", del 2.
1909-10-05 Apotekaren Åke A. N. Cramer född i Uddevalla död, 23 år. Gravsatt på Ramneröds kyrkogård.
1909-10-09 A.W. Rydholms egendom, auktionsannons.
1909-10-09 Dödsskottet vid Lane-Ryrs skjutbana (skytte), markören Valfrid Nilsson sköts till döds.
1909-10-09 Länets 1:a allmänna trädgårdsutställning, öppnad i Uddevalla igår.
1909-10-16 Husförhören i Uddevalla församling fortsätter.
1909-10-19 Kasernbyggnadsarbetet förestår. En del mindre byggnader österut. Regemente.
1909-10-19 Ras på Bohusbanan strax söder om Uddevalla. Järnväg.
1909-10-19 Bland svenskar i Nordamerika, en emigrants första dagar i Kanada
1909-11-02 Stort jordskred vid Saltkällan. Olycka.
1909-11-03 Prisnedsättning på nya stensorter. OBS benämning på olika stenar.
1909-11-03 Jordskredet vid Saltkällan, det största i mannaminne i Bohuslän. Olycka.
1909-11-04 Uddevalla elektricitetsverk, bild på byggnaderna och Strömbergsfallet+artikel.
1909-11-09 Kyrkans orgel och orgelläktaren, utvidgning av läktaren.
1909-11-20 4 st skolhus skall uppföras inom Lane-Ryr, Köperöd, Torp, Ulveröd och Medkoppen.
1909-12-01 Barnhemmets vänner firar 25 års jubileum sedan hemmet öppnades.
1909-12-01 Handlaren J. P.Svensson död. 69 år.
1909-12-11 Herr A.Thernström på del av landeriet Marieberg med åbyggnader. Fastighetsaffär.
1909-12-11 Adolf Eriksson på lägenheten Haraldsborg på söder i Uddevalla. Fastighetsaffär.
1909-12-12 Johan Emil Sundbäck död 26 år, son till Gustaf och Josefina Sundbäck, Bulid.
1909-12-18 "Kössö-Lars" bördig från Uddevalla har utgivit dansmelodier. Musik o sång.
1909-12-21 90 år fyller borgmästarinnan Hedera Agrell född Kullgren, bördig från Uddevalla.
1909-12-22 Om Skansberget i Uddevalla. Bilaga.
1909-12-22 Sången om Bohuslän av Oscar Wennersten. Musik o sång.
1909-12-23 Om Skansbergets historia.
1909-12-30 Telefonväxelstation är nu öppnad i Resteröd under Uddevalla.
1909-12-30 Ingenjör Agard Hagman, anhöll att bli entledigad från sitt uppdraget som ledamot. //

2 kommentarer:

 1. Intressant det här med:
  "1909-09-21 Mått o vikter: Skäppor och fjärdingar dessa mått är nu olagliga."
  En gammal kunskap dök upp om att metersystemet infördes i slutet av 1800-talet och efter att ha googlat lite hittade jag det här:
  "Från den första januari 1889 var metersystemet det enda lagliga måttsystemet i Sverige." och "Det var stränga straff på att förfalska mått. Ända in på 1800-talet kunde man dömas till dödsstraff för förfalskade mått."
  Nu undrar jag om du eller någon annan vet om längdmåtten och rymdmåtten infördes vid olika tillfällen i Sverige för detta hittade jag inte.
  Vill också passa på att tacka för mycket givande läsning av din blogg som triggar min nyfikenhet att leta vidare information.
  Också ett tack till alla som kommenterar och på så sätt också bidrager till denna eminenta blogg! Gott Nytt 2009!/Karin

  SvaraRadera
 2. "1909-03-09 Fröken Erika Grönlund före detta innehavarinna till Hallmans Bokhandel har donerat till Uddevalla.". Erika är begraven på Revsunds kyrkogård i Jämtlands län. Hennes gravsten är nästan två meter hög (!). Ingen tycks dock veta särskilt mycket om henne utom att hon ägde en bokhandel i Uddevalla under många år, och att hon troligen varit mecenat åt unga konstnärer i Uddevalla-området. Flera tavlor finns i släkten från den perioden. Någon som vet mer om Erikas liv och aktivitet i Uddevalla? (Hon stavade ofta sitt namn Erica Grönlund).

  Med vänlig hälsning
  Erik Grönlund, Frösön, Jämtland

  SvaraRadera