2013-04-03

Vad är det som pågår i Bäveån?

Just nu ser det ut så här mellan Västerbron i bakgrunden och Järnbron. Uddevallabloggen har fått frågan om vad som pågår och har skickat frågan vidare till Tekniska kontoret där Sten-Anders Olsson svarar:

"Det är Bohusgeo som gör några kompletterande undersökningar av jordlagren under Bäveån för vår räkning med sin borrvagn. Detta behövs för att vi skall kunna infordra anbud på de förstärkningsarbeten i Bäveån som är planerade, dels mellan Västerbron och Järnbron och dels runt Träbron".  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar