2013-04-15

Förvaltningsrätten avslår Västra Götalandsregionens överklagande om Västergötlands museum

I dag beslutade Förvaltningsrätten att avslå Västra Götalandsregionens överklagande av Länsstyrelsens beslut från 2012.

BAKGRUND

Länsstyrelsen Västra Götalands län (länsstyrelsen) har beslutat att förelägga var och en av styrelseledamöterna i Stiftelsen Västergötlands museum att följa stiftelseförordnandet genom att bedriva museiverksamheten i stiftelsens egen regi.

Som den som följt frågan känner till så har Västra Götalandsregionen bildat förvaltningen Västarvet och i den samlat bl a Stiftelsen Västergötlands museum och Stiftelsen Länsmuseet i Göteborgs och Bohus län (Bohusläns museum) m fl. Flera olika avtal har upprättats mellan parterna och alla inblandade parter var överens om avtalen.

Därefter har oenigheten mellan stiftarna för Västergötlands museum växt till vad man närmast kan kalla orkanstyrka. Det ledde till att Länsstyrelsen granskade samarbetsavtalen och tog beslutet att konstruktionen var olaglig.

Detta överklagade således Västra Götalandsregionen och Förvaltningsrättens beslut kom alltså i dag. Länsstyrelsens beslut står fast. Det ÄR olagligt!

Det här är ett komplicerat ärende inte minst mot bakgrund av att samordningen mellan olika administrativa och tekniska funktioner och system har gått långt. Exempelvis är personalen nu anställd av Västra Götalandsregionen, IT-verkssamheten helt integrerad etc etc. Om Förvaltningsrättens beslut står fast blir det en svår nöt att knäcka att backa dessa system.

Bohusläns museum har liknande avtal som Västergötlands museum men ovanstående beslut gäller bara Västergötlands museum.

Förvaltningsrättens dom kan läsas här https://docs.google.com/file/d/0B6bkf8rYKH2iLUtlN1JLaFNPSWc/edit?usp=sharing  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar