2013-04-21

Svensksundstenen på I 17


 
Svenksundstenen idag.

Insänt av Kaj Sandberg:

"Jag funderar över föremål som togs med då regementet flyttade in till Kvarnberget från Backamo. T.ex. de fyra nickhakarna, stenbordet som placerades nedanför kanslihuset. Jag minns en obekväm ålderdomlig soffa som stod framför Svensksundstenen.

Soffan hade inskriptionen: "Denna soffa egdes år 1794 av överstelöjtnant P. Reutersvärd, skänktes år 1812 till sonen, som öfverlämnade densamma till begagnande framför Kongl. Bohusläns Regementes Officerspaviljong at der underhållas och begagnas så länge som möjligt, derom anhålles vördsamt Pontus P:son Reutersvärd"

I Lennart Gabrielssons bok Från Campementsplats.....  finns en bild, nummer 46 sidan 79
på officerspaviljongen.  Och där står soffan till vänster om trappan. Jag känner igen armstöden.
Min fråga är: Var har soffan tagit vägen?   Inte i museét, inte i eller kring kanslihuset ?"

Stenbordet som Kaj frågar efter måste väl vara det som står vid Svensksundstenen nedanför Kanslihuset?
Svensksundstenen, som alltså är ett minnesmärke över slaget vid Svensksund 1790, restes först på Backamo lägerplats. Sedan regementet 1913 flyttade in till Kvarnberget i Uddevalla tog man med sig minnesstenarna från Backamo. Svenksundstenen gick då av och fick sättas ihop med järnband då den restes efter transporten till Uddevalla.

På den här bilden ser vi platsen intill Kanslihuset där den stenen först placerades. Sedermera flyttades den ned till de plats där den fortfarande står.

Som synes på det övre fotot från idag så saknas inskriptionsplattan av metall och man undrar om någon tagit vara på den. Mellan minnesstenen och stenbordet stod en grönmålad mycket gammal soffa. Det måste vara den som Kaj nämner i sitt inlägg.

Inskriptionen på plattan var:
 
Svensksund
den 9 juli 1790
En gärd åt de tappre
en maning till krigaredygd
restes stenen
midsommardagen 1901
i närvaro af vapenbröder
från
Preussiska Fysilier Regementet
Graaf Ron
f.d. medkämpande
Engelbrechtens Regemente

1 kommentar:

  1. I Göteborg har koppartjuvar varit i farten och tagit flera skyltar - oavsett metall verkar det som. Hoppas inte det har hänt denna skylt.

    SvaraRadera