2013-04-01

Kungsgatan 39

Fotografen står på Östergatan som korsar Kungsgatan. I bildens högra kant skymtar staketet till läroverket.

Huset Kungsgatan 39 innehöll länge Edv. Carlssons handelshus på Öster. Huset var byggt i det för Uddevalla så typiska holländska teglet under återuppbyggnadstiden efter 1806 års brand. Kungsgatan 39 tros vara byggt 1809. Ovanstående bild är tagen den 10 mars 1969 av Uddevalla museum. Carlssons på Öster var ett av de mer kända handelshusen i Uddevalla. I samma kvarter låg för övrigt handelshuset Svenssons på Öster.
Sedan Carlssons på Öster upphört var huset en tid kansli för GF Kroppskultur. När den här bilden togs 1985 hade Kroppskultur flyttat ut och huset väntade bara på grävskoporna. Huset revs i juli samma år.  //

5 kommentarer:

 1. Hemska rivningshysteri som förstör vårt kulturarv.

  SvaraRadera
 2. Det nya Uddevalla har definitivt inte blivit vackrare än det gamla Uddevalla.

  SvaraRadera
 3. Tack Gunnar för framtagandet av dessa bilder från Museet, Fattas bara att någon med Kulturmedvetande kunde påminna om att fastigheten faktiskt var försedd med kulturbevarandeskydd. Att inte sonen i Huset=Arne=arvtagaren kunde stå emot grävskopan är Skandal. Icke desto mindre vill jag hedra mina f.d. svärföräldrar Anna och Gunnar + Birgit med att påminna om detta förräderi i mitt gamla Uddevalla. Inte ens en plackett finns kvar - var är nu Bevarandet?? Hälsningar Bertil Jansson

  SvaraRadera
 4. Per-Olof Lampers2013-04-02 16:33

  Den högra delen av huset, Kungsgatan 41, ägdes av Sven och Erik Lampers till 1943, då det såldes till Edvard Carlssom. Jag bodde här mellan åren 1940-43 och hade mitt rum på första våningen innanför fönstret längst tll höger. Jag började i läroverket 1940 och hade vårldens kortaste skolväg. Det blev längre när vi flyttade till Föreningsgatan

  SvaraRadera
 5. Minns någon Hr Olsson (Gunnars försteman i butiken),som bodde in på går-den på 41:an? Han körde ut kundvaror med den klassiska Ford-Anglia skå-pet. Bl.a. till "Dellen i fjällen" och med Carlsons Kaffeblandning grundad på råkaffe från Triangeln i Gbg. Medan Arne var ute och raggade med USA-bilarna. I Huset fanns dåmera även en s.k.Piga,som hjälpte Anna med matlagningen o annat husligt. Men kalopsen skulle Anna laga till själv-naturligtvis. Trots butiksintresset var Hon Husmor. Hälsningar B.J

  SvaraRadera