2013-04-12

Christin(a) Ekman

Tack alla som hjälpt till att ta fram uppgifter om Christin eller Christina Ekman som vilar i denna graven på Norra Kyrkogården.

Här är uppgifter som en av er har lämnat:

Christina Ekman född Nordberg
f.1788-07-31
d.1861-11-23
Maken Sjökapten
Johan Ekman
Barn
Sara Maria f.1821-10-13
Augusta Matilda f.1821-10-13


Uddevalla kommun är gravrättsinnehavare och varför kommunen är det har vi ännu inget svar på. Jag kan inte hitta henne i någon av historieböckerna om Uddevalla. Det är lite grann av en gåta.

Hon dör och begravs alltså två år innan Uddevalla får självstyre i och med stadsfullmäktiges tillblivelse 1863. Hon måste ha betytt något för staden men som sagt den frågan har ännu inget svar.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar