2010-09-15

Stort intresse för "IKEA-arkeologi"

(Arkeologen Robert Hernek berättar om utgrävningarna)

Det var ett stort intresse för de arkeologiska utgrävningarna på platsen där IKEA skall bygga sitt varuhus. Radio Väst hade felaktigt flaggat för att visningarna skulle börja kl 17 (i stället för som annonserat kl 18) vilket ställde till det en del för arkeologernas planering.

Bohusläns museum gör under september arkeologiska undersökningar av två stycken förhistoriska boplatser som ligger inom området för den planerade byggnationen vid Östra Torp.

Boplatserna som undersöks är båda från äldre stenålder och ungefär 8 500 år gamla. Boplatserna ligger idag omkring 40 meter över havet, men har under äldre stenålder legat precis invid stranden.

(Arkeologen Mattias Öbrink visar och berättar om fynden som gjort på boplatserna) //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar