2010-09-13

Polsk riksdag med förvirrade möss i Västra Götalandsregionen?

Uddevallabloggen avslutar idag sin granskning före valet med en beskrivning av hur processer som Vård 2010 kan slå så extremt fel. Vad är det som leder till detta enorma slöseri med pengar som bara ger en dålig vård? Det är som alltid en blandning mellan okunskap, mänsklig fåfänga, naivitet, egoism och ovilja att ta ansvar. TTELA beskrev nyligen hur regionpolitikerna inte vill ha en debatt om sjukvården - sannolikt därför att de inte kan sjukvård. Göran Hägglund (KD) skrev i söndagens DN att "i en överpolitiserad miljö förtvinar den goda etiken".

Är det något som patienter och personal saknar i Vård 2010 och NU-sjukvården så är det etik!

I förra veckan var det "debatt" i UddevallaBohusläns museum då politikerna inom S+Fp+C och V förklarade att de hållit sina vallöften och att man visst satsar på Bohuslän utan akutvård. Lilla Edet (V med Spjuth) har fyra (4) akutsjukhus inom gyllene timmen - norra Bohuslän har noll (0).

Vem vann? Man kan slå fast att det finns inga vinnare när politiker står upp och försvarar sina vallöften som gett kaos och tillsyn från Socialstyrelsen. Är det kaos de ville ha har de sannerligen hållit sina vallöften!

Socialstyrelsen kommer nu att specialgranska NÄL-akuten och chefsläkare Almkvist medger nu att det varit flera allvarliga incidenter.

http://ttela.se/start/regionalanyheter/1.943775-uppdrag-granskning-pa-akuten

Hur länge skall man hålla på och vilka mekanismer leder fram till detta? Detta är inte första gången man får kaos efter dåliga beslut. I Göteborg gav ortopedikaoset 38% ökad dödlighet efter lårbenbrott hos äldre innan Socialstyrelsen ingrep. Man kan med rätta fråga sig om kunskapen och kompetensen att leda vården finns i Västra Götalandsregionen?

Politiker som indirekt lovar kaos genom att hålla sina vallöften och nyligen fick även ledningen i regionkansliet allvarlig kritik i just frånvaro av ledning. Tidningen TTELA har också visat på den bekväma anonymiteten och frånvaro av debatt som präglar regionens politik.

http://bohuslaningen.se/nyheter/bohuslandal/1.943696-skarp-kritik-mot-regionkansliet-

http://ttela.se/start/val2010/1.943086-stora-fragor-stora-pengar

Men varför det blir kaos i regionen och sjukvården?

Jonas Andersson (FP) förklarar detta med att de medicinska experterna tycker olika. Varför blir det då inte kaos inom politiken som faktiskt bygger på olika åsikter? Förklaringen är delvis historisk, delvis mänsklig. Uddevallabloggen ger här en förklaring som kan tjäna som exempel mot vidare upprepning.

Allt mänskligt följer vad man brukar kalla normalfördelning, dvs de flesta av oss är ungefär lika långa, har ungefär lika stora fötter och, faktiskt, tycker ganska lika.

För att undvika att ytterligheter som att nazism får ett stort inflytande inom politiken har man infört en spärr så att små partier inte får en oproportionerligt stor makt. Man vill mao undvika en polsk riksdag. Vi tycker alla att det skulle vara orimligt om minoritetspartierna alltid fick bilda regering utan delaktighet av de stora partierna.

När en beslutsfattare kommer till sjukvården med en ny "modell" har de ofta väldigt svårt att förklara varför just deras modell löser alla riktiga och, inte sällan, påhittade problem i sjukvården.

Inte sällan skyller de på att vården är konservativ. De glömmer då att vården är en av de mest föränderliga och utvecklande vetenskaperna, men den bygger just på "vetenskap och beprövad erfarenhet". Det krävs vetenskapliga studier för att man skall införa nya behandlingar. Detta för att skydda patienterna från t.ex. överentusiastiska forskare.

När det gäller politiska omorganisationer i Sverige behöver man inga "bevis". Det finnas ingen sammanslagning av sjukhus i hela världen som visat sig vara till patienternas godo. Ändå slår man samman sjukhus i en oändlig ström - samtidigt som landstingen sparar in på ambulanser, akuter, utbildning och vidarutveckling. Det borde ju rimligen finnas pengar över om vinsterna var så påtagliga?

Den "konservatism" som vården har inför varje nytt läkemedel eller metod är inskriven i lag och det heter att vården skall vila på "vetenskap och beprövad erfarenhet". Det kan också uttalas "patientsäkerhet".

I frustrationen över att personalen är kritiska och begär svar innan en ny "modell" sätts i sjön, väljer inte sällan politikern att följa Olof Palmes devis att "politik är att vilja". Man kringgår på så sätt Hälso- och sjukvårdslagen som säger att sjukvård skall baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Problemet blir nu - vem skall göra det?

Sjukvårdens personal är också normalfördelade. Några är "konsekventa negativister", men de flesta är resonerande kloka och med patientens bästa i första rummet. I andra ändan finns de som alltid hoppar på det senaste tåget. De har historiskt hoppat på tåg som Neurosedyn, lobotomin och rasbiologin. Lagstiftningen finns för att skydda patienterna från dessa JA-sägare.

Vad lagstiftningen gör är att det lägger in en spärr (precis som inom politiken) för att skydda patienterna från kaos, dvs att skydda patienterna från en polsk riksdag i sjukvården. Men det är just denna spärr (principen om vetenskap och beprövad erfarenhet) politikerna kringgår genom att utnyttja dem som hoppar på allt nytt.

För en vilsen och icke sjukvårdskunnig politiker som VILL är just dessa personer det perfekta instrumentet i ännu en omorganisation. Ett vedertaget ord för dessa personer är "JA-sägare" och här har historien många exempel på hur illa det kan gå om ledningen inte är klok, eftertänksam och inser att JA-sägaren faktisk kan ha fel.

För att visa personalen hur konservativa och dumma de är som inte förstår politikens högre mening, sätter man dem i "utbildning i management" där böcker om förvirrade möss i en labyrint plötsligt är målbilden (boken heter "Vem snodde osten"). Politiken och ledningen ger dem undervisning i hur man i Japan monterar bilar från delar som alla ser identiska ut och försöker få personalen att förstå att patienter är som muttrar och rattar - identiska i alla delar. Man inför processtyrning som inte fungerar i vården om alla inför det, eftersom nyckelpersoner (ex. läkare) inte kan täcka upp alla processer samtidigt (man kan inte vara på två ställen samtidigt).

Man utbildar ledningsgruppen i den s.k. popcornprincipen i management - dvs att ledningen skall koncentrera sig på de första "popparna" (JA-sägarna) så följer resten. Det fungerar i näringslivet där ledningen har god kännedom om "marknaden" och företaget, men är livsfarligt i en politiskt styrd vård där de som beslutar inte kan sjukvård och måste lita på de JA-sägare de anställt för sitt ändamål - en för patienten livsfarligt ond cirkel.

Det är förmodligen därför vården i Norge mår bättre än den svenska. I Norge har man tagit bort regioner och landsting. Sjukvården styrs av Stortinget/regeringen. Norge har en professionell ledning med budgetansvar och ett Storting/regering som sätter ramarna med övergripande lagar. De slipper en sammanblandning av okunniga lokalpolitikers egna agendor, patienternas stora behov och JA-sägarnas karriärambitioner.

===

Men NU söker sjukvården i vårt exempel upp personer som har "det rätta virket" enligt ovan.

De behöver inte vara omtyckta eller visat på stor duglighet i sina tidigare uppgifter. De behöver inte ens ha kunskap om sjukvården. Det kan snarare vara tvärtom - en lagom press efter en tidigare misslyckad uppgift kan vara en användbar påminnelse i den nu aktuella nya organisationen.

Dessa JA-sägare får politikens odelade förtroende och i den fortsatta resan mot kaoset kommer de i princip kunna handla hur som helst. Politik är att vilja och dessa politiker vill. De vill dock inte se de negativa konsekvenserna av sina beslut. Man skapar därför en linjeorganisation som buffert mellan verkligheten och den politiska sfären. Vem som har ansvaret för kaoset blir då mycket oklart. Ännu oklarare blir det när politikerna skall förklara om de höll sina vallöften - de vet ju ofta inte ens om vilket kaos de skapat.

Nu har man skapat tre olika världar - de som tar besluten, de som skall effektuera dem och till sist verkligheten. För att vidmakthålla detta kan linjeorganisationen ta till vilka s.k. härskartekniker som helst ( ex. osynliggörande, förlöjligande, underhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skam och skuld). Inte sällan kombineras dessa så att en erfaren avdelningsföreståndare får sparken efter 35-40 år i yrket för att hon tog patienternas parti - bara för att hennes JA-sägande chef, tillika sjuksköterska, inte hade argument mot den erfarnes kritik och därmed passade den erfarnes kunskap inte in i linjeorganisationen. Genom denna typ av mekanismer får man ett gäng chefer i organisationen som knappast jobbat med patienter utan identifierar sig mer med mössen i labyrinten. Det värsta är att dessa JA-sägare tror att de är de bästa att besluta om sjukvården. Alla andra ser dem som parasiterande möss.

Oavsett vad man lovat har politikern skapat en sjukvård i kris och kaos till en kostnad av 1 000 000 000 kronor. Eftersom de säger sig ha hållit sina vallöften måste kaoset också vara deras avsikt. Till slut håller det inte längre och korthuset rasar. Kostnaden får skattebetalarna och patienterna stå för. JA-sägarna får nya uppgifter med liknande innehåll i andra delar av regionen eller i andra regioner. Andra går i pension.

Kvar blir personal och patienter med en dålig vård, en dålig arbetsmiljö och en total avsaknad av etik. Vi har med andra ord skapat NU-sjukvården år 2010. En sjukvård för framtiden heter det - fast nu slår plötsligt den avgående projektledaren fast att man måste bygga ett nytt sjukhus 2025 - dvs man måste börja planera för detta redan nu !!!

Det tar lång tid planera och att bygga sjukhus. Det är ofta dumt att vårda och renovera samtidigt.

http://www.liv.se/sidkat/6517/Intryck%20107bygg.pdf

http://www.dagensmedicin.se/asikter/debatt/2010/09/08/sjukhus-klarar-inte-vard-o/index.xml

Ändå var det precis detta personalen sade redan i början på 2000-talet. Men vem lyssnar på dem som kan när man kan koppla in okunskap, JA-sägare och managementkonsulter?

Uddevallabloggen avslutar med en anekdot som är talande i sammanhanget:

Regionen och ett privat företag hade en roddtävling.

Det privata bolaget vann med en kilometer. Regionen anställde då några konsulter som analyserade och de förklarade att den privata båten haft en styrman och sju som rodde. Regionen hade haft sju styrmän och en som rodde.

Regionen ändrade genast laget. Man fick en styrman, sex styrkonsulenter i tre olika nivåer (linjeorganisationen) och en roddare.

I returen vann den privata båten med två kilometer.

Nu förstod Regionen att något måste göras.

Då avskedade Regionen roddaren.
_____________________________

Efterord

Här på Uddevallabloggen ligger sedan några dagar en enkät för att påminna läsarna om att det går att rösta på olika partier i de tre olika valen till kommunfullmäktige, landsting (region) och riksdag. I skrivande stund är det en övervikt för dem som säger att de tänker rösta olika. Det är positivt.

Det kommer jag också att göra. Jag kommer noga att överväga vilka partier som skall få mina tre röster i valen. Och jag kommer inte att lägga min röst i landstingsvalet på något av partierna S+FP+C och V, som ligger bakom kaoset i sjukvården. Sedan kan det hända att jag röstar annorlunda i något av de två andra valen. //

8 kommentarer:

 1. Ett klokt efterord.

  Det är regionen som beslutar i sjukvårdsfrågor är du sjuk i Bohuslän skall du knappast rösta på S, C,Fp eller V.

  Jag tror alla såg på debatten att de inser att man för sina egna syften låtit Bohuslän bli regionens bondoffer - Jonas Andersson, Jonäng, Elwing och Engdahl ....

  Nu kan du tänka - det spelar ingen roll, men det gör det. Jag tror t.o.m moderaterna fattat detta - i alla fall i regioen. Men i kommunen verkar de tro att Uddevalla INTE vill ha en akut - det var det Sture S sade.

  Och även om du röster på dessa partier kan man utesluta personer. Men gör det riktigt - de lär dig på vallokalen.

  Allt visar tydligt att vi ej kan ha region och kommunalpolitiker vars agendor med fjäsk hit och dit skall avgöra om man får en ambulans eller inte till en akutmottagning. Politiken måste stå över människors behov av sjukvård. Vård2010 kommer för evigt med alla inblandade - som bloggen så tydligt skrivit in i historien - vara ett evigt dokument hur enskilda politikers agendor går före mänskligt liv.

  Det parti som säger "avskaffa regionen" kommer vinna nästa val med en förkrossande marginal - fast man har ju en vecka på sig.

  SvaraRadera
 2. Signe Olsson2010-09-13 22:41

  Gunnar !

  Jag är imponerad över texten, men ffa över innehållet och de mycket initierade länkarna du har i detta och andra inlägg.

  Ett bra dokument som vi för evigt kan koppla till partier och personer som lade ner akutvården i Bohuslän.

  Hoppas det ej slutar med detta. Vård2010 kan ju bli en parantes i en annars god vårdhistoria i Bohuslän. Låt oss hoppas det.

  Men just nu ser det mörkt ut. Tur politikerna har privata vårdförsäkringar i Uddevalla.

  SvaraRadera
 3. Tack för en initierad och bra reportageserie. Än en gång visas att vi inte har de politiker vi förtjänar? Om alla medborgare inom vår region, som jag inom parantes drev en kampanj för att avveckla 1980, hade läst artiklarna och sett att liknande projekt har pågått eller pågår på andra håll i regionen. T ex Skene. När det gäller ostknyckarboken har den med klent resultat använts inom många yrkesområden. Nej, det är dags att få in konsulterna på arbetslinjen. Och politikerna på väljarlinjerna. Jag röstar definitivt olika i de tre valen även om en trevlig ung man kallade mig gråsosse häromdagen.

  SvaraRadera
 4. JO, det är inte bara Vård2010 som skrämmer och hur man överhuvudtaget tänkt (om man tänkte) när man klubbade detta. Det skulle ju dessutom inte kosta någonting utan ge "vinst" åt VGR. Idag 600- 1000 miljoner senare (beroende på hur man räknar) kan man bara häpna !

  Men som sagt det är inte bara detta utan på det sätt man genomför det och hur livsfarligt systemet man använder (linjeorganisation med verkligheten och politiken i var ände).

  Det finns ingen uppföljning och faktum är att politiken inte vill ha det för de anser detta vara ett "omöjligt uppdrag". Därför sätter man också "vissa" personer i NU-styrelsen. Andrén (S) var också politisk JA-sägare när man genomförde kaoset i Göteborg på ortopeden. Socialstyrelsen övar tillsyn fortfarande och man har krossat kanske landets bästa forskning inom ortopedin.

  Hur sjukhuschefen Sten Axelsson fått sitta kvar med falska presskonferenser, offentliga utskällning av personal, snyftannonser betalda med skattemedel och ohyfsat beteende efter toalettbesök - ja det kommer förbli en gåta och bara S+C+Fp+V vet hur man tänkte - om man tänkte !

  SvaraRadera
 5. Linjeorganisationerna kom när politikerna förstod att deras beslut kunde orsaka död. Visserligen kan de aldrig fällas eftersom det oftast är personalen som går på knäna som kan förlora sina legitimationer trots att de aldrig beslutat om sin eget arbete.

  Men nu avskaffas HSAN och man kommer se till hela kedjan. Om vi tar Vård2010 är det ju solklart att besluten grundades på totala fantasier och man tog JA-sägarna som passade.

  Men efter nyår kan man utreda Vård2010 och då kan ansvaret läggas ex. på VGR.

  Då kommer det intressanta. En läkare kan förlora sin lgitimation. Kan man på samma sätt frånta en politiker eller person att för all framtid inte jobba med sjukvårdsfrågor efter den skada man gett människor i Vård2010.

  Intressant tanke

  SvaraRadera
 6. Detta med politiker etc. Bloggen har fått en verklig blogg på

  http://uddevallare.blogspot.com/2010/09/sjukvardens-framtid-i-vart-omrade.html

  Vem kliar vem - man kan fråga?

  SvaraRadera
 7. Fantastiskt jobb! Granskningen i bloggen menar jag! Omorganisationen och personerna som varit dugliga redskap i denna soppa hoppas jag mister legitimationen snarast.

  SvaraRadera
 8. Också intressant syn på saken. Sälja ut. Vilka är små, Uddevalla?

  http://www.alliansfrittsverige.nu/2010/09/september-15-2010-m-vastra-gotaland-vi.html

  SvaraRadera